Nou material didàctic sobre diversitat sexual i afectiva

17/05/2017 - 15:56

“Diversitat en curt” genera dinàmiques d’aprenentatge, de reflexió i de debat a partir del visionament de curtmetratges a l’aula.

Aquests materials volen ser també una eina per preveure i resoldre les situacions d’assetjament que poden tenir lloc en l’àmbit escolar.

“Diversitat en curt” s’adreça a cursos d’educació primària i educació secundària obligatòria i postobligatòria, però el professorat i el personal formador haurà de tenir en compte i valorar sempre l’oportunitat de fer servir aquests materials segons la diversitat de l’alumnat implicat en el projecte.

Els vídeos mostren, de manera creativa i testimonial, situacions personals i socials que permeten aprendre a respectar les diferents maneres que tenim les persones de viure l’afectivitat i la sexualitat, relacionar-nos socialment i conviure en família.

El projecte consta dels següents materials didàctics descarregables:

— Cinc curtmetratges acompanyats d’una guia didàctica.
— Orientacions didàctiques per al cicle inicial de primària.
— Orientacions didàctiques per al cicle mitjà de primària.
— Orientacions didàctiques per al cicle superior de primària.
— Orientacions didàctiques per al primer cicle d’ESO.
— Orientacions didàctiques per al segon cicle d’ESO.
— Orientacions didàctiques per a l’educació secundària postobligatòria.

Des del punt de vista pedagògic, el programa “Diversitat en curt” entén l’educació afectiva i sexual com una contribució al desenvolupament de la personalitat d’infants i d’adolescents, ja que en potencia les capacitats emocionals, intel·lectuals i de relació amb les altres persones.

El programa “Diversitat en curt” està coordinat per la Fundación La Casa y el Mundo, i és una iniciativa de la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona.