Obre les portes Maria Feixa, el primer equipament per a joves sense llar

23/01/2018 - 18:49

Joves. El centre disposa de 21 places i acollirà joves de 18 a 25 anys que es trobin en situació d’exclusió i de vulnerabilitat greus.

El centre acollirà joves de 18 a 25 anys sense llar ni suport familiar o social que se’n faci càrrec, i els proporcionarà els mitjans i la formació necessaris per millorar-ne l’estabilitat física i emocional. El nou equipament segueix l’estratègia municipal de lluita contra el sensellarisme i potencia una atenció cada cop més especialitzada.

Batejat com a Maria Feixa en honor a la dona que va donar les instal·lacions a l’entitat que les gestiona, la Fundació APIP-ACAM, el centre acollirà joves que hagin estat derivats des d’altres recursos de la xarxa d’atenció a persones vulnerables i sense llar de la ciutat.

“Cada vegada tenim un nombre més creixent de joves en equipaments que eren per a persones sense llar, i evidentment no és el mateix la trajectòria d’algú amb més edat que la d’una persona jove que requereix un equipament específic que doni resposta a les seves necessitats“, ha assenyalat la tinenta d’alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz. “Avui tenim un equipament imprescindible i necessari per ajudar i donar suport a molts joves de la ciutat per a la seva autonomia i per complir també el seu projecte de vida”, ha remarcat Ortiz.

L’objectiu del recurs és donar suport i fer un seguiment socioeducatiu als joves residents, a fi de preparar-los per viure de manera autònoma; proporcionar-los els mitjans i els recursos formatius necessaris per aconseguir la màxima autonomia en l’àmbit laboral i relacional, i afavorir-ne la integració en l’entorn a partir del desenvolupament de les seves capacitats i d’un pla de treball que permeti establir-ne i millorar-ne l’estabilitat física i emocional.

El nou centre disposa de 21 places d’acolliment temporal per un període màxim d’un any, tot i que el termini és ampliable en funció de les opcions de sortida autònoma que hi hagi disponibles en cada moment. En total hi treballaran tretze persones, i es cobriran els serveis d’allotjament, alimentació, higiene, atenció socioeducativa i inserció laboral. Amb l’obertura d’aquestes instal·lacions, l’Ajuntament disposarà d’un total de 1.182 places d’allotjament nocturn, que formen part de les prop de 2.000 que hi ha a la ciutat.