Per una ciutat més equitativa entre homes i dones

30/06/2016 - 17:46

Igualtat. El Govern impulsa el Pla per la justícia de gènere, amb la intenció de situar l’equitat al centre de les polítiques municipals.

L’Ajuntament de Barcelona ha presentat el Pla per la justícia de gènere (2016-2020), que neix amb la voluntat de combatre les desigualtats entre homes i dones a la ciutat. La iniciativa pretén augmentar la visibilitat i la participació de les dones en tots els àmbits —amb una preocupació especial pel mercat laboral i convertir la justícia de gènere en una prioritat de totes les àrees municipals.

El pla, impulsat per la Regidoria de Feminismes i LGTBI, s’ha dut a terme després d’una diagnosi sobre la desigualtat de gènere. Alguns dels seus objectius són reforçar els mecanismes de participació política, social i tecnològica de totes les dones, així com repensar com han de ser l’espai públic, les infraestructures, les formes de mobilitat, els habitatges, els horaris comercials, els serveis socials, educatius o sanitaris, o el model cultural de la ciutat.

Així mateix, es revisaran els processos d’elaboració dels pressupostos, de les contractacions i de les subvencions. També es formarà el personal polític i tècnic, es garantirà que totes les estadístiques i eines analítiques es facin en clau de gènere i es garantirà la igualtat en les condicions laborals de la funció pública.

“Aquest Govern està conscienciat i té la voluntat de reorientar recursos per aplicar-hi la perspectiva de gènere i implicar-hi totes les àrees”, afirma Laura Pérez, regidora de Feminismes i LGTBI.

Com a exemples de les actuacions que ja s’han començat a fer, la regidora Laura Pérez ha destacat el fet que, per primera vegada, més de la meitat de les obres del Grec han estat creades per dones. D’altra banda, Barcelona Activa està duent a terme una formació sobre emprenedoria i cooperatives dedicada a dones, i en aquest marc, ha fet una prova pilot per habilitar un espai de criança en el mateix centre on es fa el curs.

Més informació