Premi Jove Còmic Sant Martí: convocatòria oberta!

13/09/2018 - 13:44

Adolescència i joventut. Si tens fins a 25 anys i t’agrada dibuixar còmics, presenta la teva obra sobre la prevenció i l’erradicació de la violència masclista abans del 2 de novembre .

Si tens fins a 25 anys i t’agrada dibuixar còmics, presenta la teva obra sobre la prevenció i l’erradicació de la violència masclista abans del 2 de novembre.

En el marc de la commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, el Districte de Sant Martí, la Regidoria de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona i Biblioteques del Districte de Sant Martí, amb la col·laboració del Consell de les Dones del Districte de Sant Martí, convoquen la IV edició del Premi Jove de Còmic Sant Martí per a la prevenció i erradicació de la violència masclista.

Consulta les bases del Premi clicant l’enllaç següent:
Premi Jove Còmic Sant Martí

Poden participar en aquest concurs joves i adolescents que visquin, estudiïn o treballin a la ciutat de Barcelona, i que tinguin fins a 25 anys a 31 de desembre del 2018, en qualsevol de les categories següents:

  • Categoria A: persones d’entre 16 i 25 anys (a 31 de desembre del 2018).
  • Categoria B: persones menors de 16 anys (a 31 de desembre del 2018).

Es pot concursar de manera individual o col·lectiva, però cada participant només pot presentar una obra.

Atorgament i quantia dels premis

a) Premis del jurat

  • Per a la categoria A, una dotació econòmica per valor de 1.000 euros i un lot de còmics i novel·les gràfiques.
  • Per a la categoria B, un curs intensiu de còmic, un lot de material gràfic especialitzat i un lot de còmics i novel·les gràfiques.

b) Premis del públic

  • Un curs intensiu de còmic i un lot de còmics i novel·les gràfiques (categories A i B).

Per a fins a tres mencions especials que atorgui el jurat, el premi consisteix en còmics i novel·les gràfiques.

Documentació que cal presentar

Les persones que estiguin interessades a participar-hi han de presentar una instància (disponible a l’apartat ‘Adjunts’) a qualsevol de les Oficines d’Atenció a la Ciutadania de Barcelona abans del 3 de novembre (el termini per presentar les obres finalitza divendres 2 de novembre, inclòs).

Adjunta a la instància, les persones interessades han de presentar la documentació següent:

  • L’obra, en qualsevol dels formats admesos per les presents bases particulars, amb títol, sense firma i sense el nom de l’autor o autora.
  • Una fotocòpia del DNI, NIE, o permís de residència de la persona participant, i de la persona que la representi, si escau, o, si no en disposés, del llibre de família complet.

Finalitat del Premi

Aquest premi té com a objectiu sensibilitzar i implicar les persones més joves en la lluita contra les violències masclistes i en unes relacions més equitatives i igualitàries entre homes i dones, a través de l’expressió creativa, amb un mitjà artístic proper i assequible com és el còmic.

La violència masclista és una greu vulneració dels drets humans que, malauradament, se segueix produint i perpetuant en les nostres societats. Eliminar-la depèn, en gran part, dels canvis que es produeixin en la cultura.

En aquest sentit, el còmic resulta una eina útil, i pot permetre als i les joves expressar-se de forma creativa per tal d’abordar aquestes problemàtiques, partint d’un format que els és propi i que tenen a l’abast.