Presentació del treball-diagnòstic "La participació de les dones llatinoamericanes en processos migratoris a Barcelona"

21/07/2016 - 13:17

Aquest diagnòstic té per objecte fer una primera aproximació sobre com es concep la participació de les dones llatinoamericanes en processos migratoris a Barcelona.

La Direcció de Democràcia Activa i Descentralització presentarà, el proper dia 7 de setembre de 2016, de 18:00 a 21:00 hores, al Casal de Joves Palau Alós (Ronda Sant Pere més baix, 55),.el treball realitzat pel grup d’investigació de la “La Casa Iberoamericana de la Mujer”, format per Leticia Cruz, Maritza Buitrago, Florencia González, Diana de la Torre, Luz Helena Ramírez i Carolina Romeu.

Assistiran a l’acte la Sra. Gala Pin (Regidora de Participació i Territori) i la Sra. Lola López Fernández (Comissionada d’Immigració, Interculturalitat i Diversitat).

Aquest diagnòstic té per objecte fer una primera aproximació sobre com es concep la participació de les dones llatinoamericanes en processos migratoris a Barcelona.

S’ha partit de dades estadístiques, texts teòrics i més que res les 64 entrevistes realitzades els mesos de novembre i desembre de 2015 als deu districtes de Barcelona.

Aquesta diagnosi ha tingut una mirada intersectorial, a través de la qual han trobat diverses causes i efectes entrecreuats, que formen un escenari complex a l’hora de parlar de la participació de les dones llatinoamericanes a Barcelona.

Tampoc es podia obviar l’afectació que té el patriarcat a la vida de les dones llatinoamericanes en processos migratoris. Les dones pateixen greus violacions dels Drets Humans a causa de ser dones. Però la raça i el gènere s’entrecreuen en la conformació dels aspectes estructurals, polítics relacionats i quotidians relacionats amb la participació.

En el document adjunt trobareu  un resum del treball:

Resum del diagnòstic.

 

  • Està prevista la realització d’una pausa cafè
  • Hi haurà un servei d’acollida de menors (per facilitar l’assistència de les mares/pares a l’acte) que estarà ubicat just al davant al Pou de la Figuera.