Decàleg 2018

A continuació es detallen un total de deu propostes de bones pràctiques a les quals les entitats del sistema esportiu i, en especial, les empreses patrocinadores i organitzadores d’esdeveniments esportius que estan d’acord amb el que manifesta l’Institut Barcelona Esports es poden adherir i fer-les visibles.

1. Establir unes normes de vestimenta que evitin la sexualització i la cosificació de les dones. Les vestimentes han de ser adequades a l’entorn de treball, a l’esport i a les condicions meteorològiques.

2. Tenir cura de les imatges que es projecten durant tot l’esdeveniment, tant estàtiques com dinàmiques. Aquestes imatges han d’incloure referents femenins i masculins, donar-los el mateix protagonisme en temps de projecció i rols a desenvolupar.

3. Potenciar la presència de dones en llocs de responsabilitat en l’estructura de l’organització de l’esdeveniment.

4. Equilibrar l’equip de treball de les organitzacions procurant que hi hagi representació femenina i masculina, mirant que la contractació es faci segons les necessitats del lloc de treball i els mèrits de la persona des del punt de vista professional,. Els sous de l’equip de treball seran igualitaris.

5. L’organització ha de proporcionar formació en perspectiva de gènere per millorar la imatge i la comunicació de l’esdeveniment esportiu.

6. Donar visibilitat a les esportistes com a protagonistes de l’esport. L’organització ha de vetllar perquè les entrevistes i el tractament mediàtic que es faci s’orienti a l’èxit i a la pràctica esportiva en si mateixa, i no a aspectes personals, anecdòtics o sensacionalistes.

7. Atorgar els premis, tant de l’organització com dels patrocinadors de l’esdeveniment, de manera igualitària a homes i dones, amb les mateixes quanties o obsequis.

8. Disposar d’un protocol de prevenció i actuació davant situacions d’assetjament sexual que es puguin donar durant l’esdeveniment i en tot el que l’envolta.

9. Establir mesures en cas que es produeixen insults o comportaments sexistes durant l’esdeveniment.

10. Treballar conjuntament perquè l’esport sigui un motor de canvi de la societat, per convertir-la en més igualitària.

Ens comprometen a desenvolupar les accions que es detallen en el decàleg i a fer-les visibles durant el 2018, per donar exemple de bones pràctiques en el sistema esportiu.