Esteu aquí

L'enfocament intercultural

  • https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/sites/default/files/Enfoc%20intercultural2.jpg

L’enfocament intercultural pretén fomentar la convivència entre les persones de diferents cultures i religions a través d'una mirada centrada en la persona com a protagonista i titular de drets.

Pel que fa a l’estratègia, es planteja des d’una mirada intercultural en les polítiques públiques. Aquesta mirada intercultural té com a punt de partida la constatació d’una realitat social, religiosa i culturalment diversa. Davant d’aquesta diversitat, la mirada intercultural aposta pel seu reconeixement i per la seva valoració, i afavoreix les relacions interculturals, la igualtat entesa com la igualtat de drets i la no-discriminació, destacant la heterogeneïtat versus l’homogeneïtzació.

Des de la perspectiva intercultural es pretén contribuir a la transformació social promovent canvis en les dinàmiques d’exclusió, discriminació, invisibilització i desigualtat que es donen envers determinats col·lectius que pertanyen a cultures minoritzades.

La interculturalitat no es pot entendre com un mer instrument d’intercanvi entre persones de cultures i religions diverses. Ha de promoure un diàleg crític que qüestioni les relacions de desigualtat, de discriminació. Per això es fa un aposta per un model transformador que parteixi de la necessitat d’incidir en les estructures generadores de vulneracions de drets i de desigualtats.

Notícies

S'estrena la quarta càpsula de vídeo de la campanya 'Ecologies lingüístiques a Barcelona'!

28/07/2021 - 15:06 h

En aquest vídeo, l’Arpita Singh ens explica els vincles que té amb l'hindi, amb el català, el castellà i l'anglès, i com es relaciona amb aquestes llengües dins la societat.

Recupera el contingut de les activitats de l’Espai Avinyó del segon trimestre de l’any!

28/07/2021 - 09:55 h

Accedeix als continguts de la programació d’aquesta primavera i descobreix les temàtiques i formats que han donat peu al diàleg i a la reflexió en clau intercultural. 

Quin és el llegat de les músiques negres a Barcelona?

26/07/2021 - 17:10 h

Les veus d'artistes de la diàspora africana es reuneixen en un espai de diàleg, organitzat per l'Espai Avinyó, per donar resposta a com s'ha transmès aquest llegat.

Comparteix aquest contingut