Esteu aquí

2.000 treballadors i treballadores formats en matèria de drets humans i interculturalitat

Formació. Presentació de l'informe d'execució del Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat.

La comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció ha presentat aquest matí l’informe sobre l’execució del Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat 2017-2019

L’informe recull, entre d’altres informacions, la xifra de persones formades en matèria de drets humans i interculturalitata l’Ajuntament de Barcelona, que entre gener de 2017 i febrer de 2019 ha sigut de 1.872 treballadors i treballadores municipals. Aquestes persones han participat en les més de 500 hores de formació que s’ha ofert en diferents àmbits per a personal tècnic de diferents àrees municipals.

El pla de formació interna en drets humans i interculturalitat és una de les accions previstes en el Programa Barcelona Ciutat de Drets, que es va aprovar el mes de juny del 2016 i que marcava, entre altres objectius, la sensibilització dels treballadors i treballadores municipals en aquestes matèries, promocionar un model de ciutat diversa i intercultural, i incorporar l’enfocament dels drets humans i el reconeixement de la diversitat religiosa en l’exercici de les tasques del personal municipal. A més, aquest pla de formació pretén prevenir la possible vulneració i discriminació d’aquests drets, capacitar els treballadors i les treballadores municipals per detectar situacions de discriminació, tracte no igualitari o, fins i tot d’odi, i donar a conèixer els mecanismes de garantia dels drets i la seva activació, com per exemple els que ofereix l’Oficina per la No Discriminació i la Síndica de Greuges.

El racisme i els diferents àmbits discriminatoris com l’islamofòbia, l’antigitanisme, l’aporofòbia, la xenofòbia o l’antisemitisme, són algunes de les actituds que s’han treballat en aquestes formacions, en què han participat professionals de diferents àmbits municipals com agents de la Guàrdia Urbana, personal tècnic de les OACs (Oficines d’Atenció Ciutadana), treballadors i treballadores de l’àrea de Serveis Socials, personal tècnic dels districtes, treballadors i treballadores de cementiris, personal d’equips de mediació i prevenció, treballadors i treballadores d’equipaments culturals, personal de l’Àrea de Drets de Ciutadania i Diversitat, mestres del Consorci d’Educació de Barcelona, personal interventor de TMB, tècniques de l’agència ABITS (Agència per l’Abordatge Integral del Treball Sexual), i personal de centres cívics i biblioteques, entre d’altres.

Comparteix aquest contingut