Esteu aquí

Afectacions als terminis de les subvencions durant l’estat d’alarma

Ciutat. Com afecta al termini dels requeriments i justificacions per les convocatòries de subvencions? Us n'informem!

Arrel de la suspensió de terminis i interrupció de terminis en virtut de la Disposició addicional tercera del RD 463/2020 de declaració de l’estat d’alarma, us informem de com afecta al termini dels requeriments i justificacions per les convocatòries de subvencions:

Requeriments d’esmenes en curs (enviats abans de la declaració d’estat d’alarma): El termini que s’ha atorgat per esmenar ha quedat en suspens, per tant el termini es reanudarà quan quedi sense efecte l’esmentat Decret de declaració d’estat d’alarma, i s’allargarà els dies equivalents a la seva duració, i podreu presentar les esmenes requerides pels canals habituals.

Requeriments d’esmenes NOUS a realitzar durant la declaració de l’estat d’alarma: Si durant aquest temps rebeu algun requeriment d’esmena, el termini indicat per respondre a aquest requeriment començarà a comptar quan quedi sense efecte l’esmentat Decret de declaració d’estat d’alarma, i podreu presentar les esmenes requerides pels canals habituals.

Reformulacions a les sol.licituds de subvencions presentades a la Convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a l’any 2020, arrel de la impossibilitat de la realització de la totalitat dels projectes: Les persones sol·licitants de subvencions poden presentar reformulació dels seus projectes en qualsevol moment de la tramitació.

Justificacions pendents: Queda interromput el termini de presentació de la justificació per a totes aquelles subvencions en què aquest termini finalitzi amb data posterior a aquest 14 de març. El termini es reanudarà quan quedi sense efecte l’esmentat Decret de declaració d’estat d’alarma, i s’allargarà els dies equivalents a la seva duració.

​La justificació es podrà presentar llavors pels canals habituals. Mentrestant, si es presenta alguna justificació per la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, es considerarà presentada correctament.
​​Això inclou tant les subvencions de convocatòries com les subvencions extraordinàries (convenis i subvencions directes).

Comparteix aquest contingut