Esteu aquí

Convocatòria de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme

Convocatòria oberta. Creat un tràmit per reconèixer les persones que van patir vulneracions del seus drets durant tardofranquisme.

L’Ajuntament de Barcelona obre la porta a poder sol·licitar el reconeixement com a persona represaliada pel tardofranquisme a tots aquells veïns i veïnes de la ciutat que en el període comprès entre els anys 1960 i 1978 van patir violacions dels seus drets en la seva lluita per la defensa i la recuperació de les llibertats democràtiques, sindicals o dels drets nacionals o de l’autogovern de Catalunya, així com per la igualtat entre homes i dones.

Aquest és un projecte sorgit a les acaballes del darrer mandat municipal, amb l’aprovació d’un Reglament que establia la creació d’una Junta de Valoració per a la declaració de persona represaliada pel tardofranquisme, així com la regulació dels requisits i el procediment perquè aquesta declaració pugui ser atorgada.

Ara, un cop aprovades les bases de la convocatòria, s’obre el termini per a la presentació de sol·licituds, que romandrà obert per un període de sis mesos i finalitzarà el 18 de gener de 2021. Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica a través del següent enllaç. (Atesa l’actual situació excepcional derivada de la pandèmia sanitària i les mesures de prevenció establertes, de moment no és possible realitzar el tràmit presencialment a través de les Oficines d’Atenció Ciutadana, però aquesta possibilitat està prevista i s’implementarà un cop ho permeti la situació).

 

Procediment

Un cop presentada la sol·licitud, la Junta de Valoració rebrà el cas, l’analitzarà i convocarà la persona sol·licitant a una entrevista personal, en la qual es donarà veu a la persona per poder escoltar-la i formar-se una idea més acurada dels fets exposats i la repercussió que van representar per a la persona. Per últim, la Junta valorarà el cas a partir de tota la informació disponible recollida i emetrà un informe final.

 

La Junta de Valoració

La Junta de Valoració és un òrgan multidisciplinari, format per dos professionals dels àmbits jurídic, psicològic i històric:

– Rosana Alija, advocada
– August Gil Matamala, advocat
– Anna Minyarro, psicòloga clínica
– Joan Pijuan, psicòleg clínic
– Conxita Mir, historiadora
– César Lorenzo, historiador

La Junta té per missió analitzar, valorar i informar sobre les sol·licituds que es presentin per a l’obtenció de la declaració de persona represaliada pel tardofranquisme.

 

Què s’entén per persona represaliada pel tardofranquisme?

Tota persona que hagi patit violacions dels seus drets a la vida o a la integritat física, psíquica, moral o sexual, sempre que els fets en els quals hagin tingut lloc aquestes violacions reuneixin, acumulativament, les circumstàncies o els requisits següents:

– Haver tingut lloc durant el període comprès entre l’1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1978.

– Haver tingut lloc en ocasió o com a conseqüència de la seva participació en alguna actuació amb finalitats polítiques per a la recuperació de les llibertats democràtiques o sindicals, dels drets nacionals o de l’autogovern de Catalunya, o bé per a la igualtat entre homes i dones.

– Haver intervingut en la violació dels seus drets, almenys, un empleat o empleada públics.

 

Aquest projecte està impulsat conjuntament des de la Regidoria de Drets de Ciutadania i la Regidoria de Memòria Democràtica, i té per finalitat poder reconèixer i retre homenatge a les persones que van patir directament les conseqüències més greus de la repressió en els darrers anys de la dictadura franquista.

Podeu trobar més informació de la convocatòria a les bases de la convocatòria, així com del  conjunt del projecte al “Reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme i de creació de la Junta de Valoració”.