Esteu aquí

Torna

El Consell d’Europa adverteix que l’Estat espanyol no té encara una llei sobre la igualtat de tracte i la no discriminació

Publicat el dv., 07/09/2018 - 11:18

Informe Consell d’Europa. Apareix l’informe anual del Consell d’Europa sobre “Estat de la democràcia, drets humans i estat de dret a Europa” amb diverses advertències a l’Estat espanyol

El Secretari General del Consell d’Europa presenta per cinquè any l’informe “Estat de la democràcia, drets humans i estat de dret a Europa.” Com organització internacional amb 47 estats membres, el Consell d’Europa (que cal no confondre amb la Unió Europea) té el mandat de defensa de les democràcies parlamentàries, els drets humans i de foment de la identitat europea.

Aquest informe proposa una anàlisi actual de la situació per tal que “les fortaleses i les debilitats d’aquestes àrees es poden utilitzar per avaluar la seva capacitat de resiliència davant els reptes del populisme” segons diu l’informe.  En ell s’explora cada un dels 5 pilars de la seguretat democràtica en un capítol propi i desglossat en paràmetres i criteris de mesura: poder judicial eficient, imparcial i independent; llibertat d’expressió; llibertat de reunió i llibertat d’associació; institucions democràtiques; i societats inclusives.

Pel que fa a l’Estat espanyol, l’informe l’esmenta a tots els capítols excepte quan es parla del poder judicial, que no fa cap referència. Un dels capítols a destacar té a veure amb l’anàlisi de les societats inclusives, on es planteja que les institucions i polítiques són responsables que la creixent diversitat es percebi com un recurs i no com una debilitat o una amenaça. L’informe senyala que una sèrie de grups experimenta l’exclusió social i la discriminació, que contribueixen al desenvolupament de societats paral·leles i poden ser causa de l’extremisme. Tot i els esforços que s’han fet en temes de polítiques públiques per combatre el racisme i la discriminació, diversos estats membres no tenen una legislació àmplia contra la discriminació. La Comissió Europea contra el racisme i la intolerància (ECRI) indica  que Espanya no disposa d’una llei nacional que abordi de manera general la igualtat de tracte i la no discriminació.

També s’esmenta que, pel que fa als organismes que cada estat estableix per garantir la igualtat que: “A l’Àustria, Suïssa, Espanya i Turquia, l’ECRI va observar serioses amenaces per a la independència dels òrgans d’igualtat, i que un nombre considerable d’òrgans no tenien recursos humans i financers suficients per dur a terme les seves tasques amb eficàcia (Eslovàquia i Espanya, per exemple).”

Altres temes que l’informe destaca es refereixen a la llibertat de reunió i associació, recorden la seva preocupació pels fets de l’1 d’octubre, que ja va ser expressada ja fa uns mesos pel Comissariat de drets humans (institució independent dins del Consell d’Europa): “El Comissariat pels Drets Humans va expressar les seves preocupacions sobre les denúncies d’ús desproporcionat de l’ús de la força per part de les autoritats policials a Catalunya l’1 d’octubre de 2017 en una carta enviada al Ministre de l’Interior d’Espanya.” També se cita que continua sent globalment insatisfactori” el compliment de les recomanacions del GRECO  (Group of States against Corruption) en la quarta ronda d’avaluació pel que fa a les eleccions lliures i justes, i “s’ha pres una mesura reforçada en el procediment d’incompliment

 També esmenta, respecte a l’accés a drets i integració de persones migrants i refugiades, “les demandes que formulen acusacions d’expulsions col·lectives contra Hongria, Espanya i la “ex-República Iugoslava de Macedònia” estan pendents de resolució davant el Tribunal Europeu de Drets humans , i un altre cas contra Espanya està pendent davant la Gran Cambra del mateix Tribunal.

I finalment se cita l’Estat espanyol pel que fa als drets socials i econòmics, esmentant-se  que no s’han adoptat els passos necessaris per fer front als alts nivells de mortalitat infantil i materna i reduir l’elevat nombre d’accidents mortals en el lloc de treball.

Comparteix aquest contingut