Esteu aquí

En marxa l’avaluació del Pla d’Acció 2016-2020 de la Xarxa BCN Antirumors

Comencen les trobades dels grups focals i l'elaboració del qüestionari online.

Durant la segona quinzena del mes de juny s’ha donat inici a la primera fase del procés d’elaboració del nou Pla d’Acció de la Xarxa BCN Antirumors, centrada en l’avaluació del Pla d’Acció vigent. Aquesta fase d’avaluació gira al voltant de dues activitats principals: el treball en grups focals i un qüestionari online adreçat a totes les entitats de la XBCNA.

De les sis trobades de grups focals previstes en aquest procés, durant el mes de juny ja se n’han dut a terme tres de corresponents als grups d’acció de la Xarxa, concretament la comissió d’estratègia, el grup de formació i el grup de dinamització i territori. El grup d’acció restant, el de comunicació, tindrà la seva trobada durant el mes de juliol. A més, durant el mes de setembre hi haurà dues trobades més que incorporaran aportacions d’altres entitats actives a la Xarxa, implicades en projectes de territori o d’altres àmbits. Totes aquestes trobades compten amb la dinamització de Transductores.

El treball en els grups focals s’organitza en tres eixos:

  • Els àmbits de treball i les accions proposades al Pla d’Acció 2016-2020.
  • L’estructura i les relacions internes de la Xarxa, així com la relació amb l’Ajuntament.
  • L’activitat del grup d’acció.

Simultàniament a les trobades dels grups focals, s’ha definit el qüestionari online que es farà arribar a totes les entitats i persones de la XBCNA. El qüestionari proporcionarà informació sobre el grau d’implicació de les entitats, sobre quins àmbits de treball consideren prioritaris i sobre la seva valoració del funcionament de la Xarxa. A més, permetrà conèixer quines activitats han fet les entitats que contribueixin a assolir els objectius del Pla d’Acció.

Consulteu el Pla d’Acció XBCNA 2016-2020.

Si voleu conèixer les activitats de la XBCNA feu clic al següent >>enllaç<<.

Comparteix aquest contingut