Esteu aquí

Fronteres invisibles

Formació. Joc de taula per reflexionar sobre les vulneracions de drets que pateixen les persones migrades i les dificultats del procés migratori.

Seguint amb el pla d’accions previstes a la mesura de govern “Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat” endegat durant el passat mandat, des de la Direcció de Serveis de Drets de Ciutadania i el Punt JIP de Sant Andreu s’ha impulsat una sessió formativa per treballar sobre drets humans i no-discriminació.

La formació s’ha impartit a l’IES Alzina, on uns 100 joves de quatre grups de segon curs d’ESO han reflexionat al voltant de les vulneracions de drets que pateixen les persones migrades i les dificultats del seu procés migratori, a través del joc de taula “Fronteres invisibles”.

De la mà de les entitats Diomcoop i Fronteres invisibles, s’han dut a terme quatre tallers amb el joc de taula, que consisteix en adoptar el rol d’una persona migrada amb diferents característiques concretes que arriba a l’Estat espanyol, i que ha d’aconseguir el permís de residència.

L’activitat té per objectiu mostrar la realitat a la qual s’enfronta una persona migrant quan arriba a Espanya, i parlar del racisme que pateix. A través del joc, l’alumnat pot visualitzar quines són les dificultats i entrebancs per aconseguir el permís de residència, trobar una feina o accedir a un habitatge, aixi com mostrar les etiquetes que des de la resta de la societat se’ls col·loquen, i com aquestes entorpeixen que puguin assolir una vida digna.

A la finalització del taller es crea un espai de reflexió, en què l’alumnat pot reflexionar sobre com s’ha sentit al posar-se a la pell del seu personatge i viure l’experiència dels racismes que es tracten al joc.

Comparteix aquest contingut