Esteu aquí

La sol·licitud de subvencions per al 2020 només es podrà demanar per Internet

El passat 5 de desembre, la Comissió de Govern va aprovar la Convocatòria ordinària de Subvencions per a la realització d'activitats i serveis de districte i de ciutat per a l'any 2020.

L’anunci oficial de la convocatòria està previst que es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona entre aquesta setmana i la vinent. Al llarg d’aquesta setmana es publicaran al web municipal tota la informació i documentació associada per a la tramitació de les sol·licituds al següent enllaç del web de l’Ajuntament i també a les Oficines d’Atenció al Ciutadà (OAC).

El període de presentació de sol·licituds està previst del 2 al 30 de gener de 2020.

La principal novetat de la convocatòria d’enguany és l’obligatorietat de presentació telemàtica per persones jurídiques i físiques. A fi i efecte que pugueu iniciar les gestions necessàries per tal de poder realitzar el tràmit telemàtic de la sol·licitud, adjuntem la informació sobre els requisits tècnics del sistema operatiu i el navegador necessaris així com la informació sobre els Certificats i sistemes de signatura electrònica.

Comparteix aquest contingut