Esteu aquí

L’OND, un equipament de referència per lluitar contra la discriminació

Inclusió. Els motius principals de les denúncies que arriben a l’oficina són el racisme, la xenofòbia i l’LGTBI-fòbia.

Les persones víctimes de situacions de discriminació a la ciutat cada vegada acudeixen més a l’Oficina per la No Discriminació (OND). Aquest servei municipal ha presentat les dades d’atenció de l’any 2019: les xifres reflecteixen un increment del nombre de persones que han rebut atenció i assessorament i de les persones que han rebut formació. La xifra d’expedients oberts per situacions de discriminació es manté, però les actuacions de l’oficina són més completes.

L’OND és un equipament municipal que atén i acompanya les persones que han estat víctimes de situacions de discriminació a la ciutat i els ofereix atenció educativa i psicosocial, coordinació amb altres serveis i entitats en cas que calgui derivar els casos, assessorament jurídic, per exemple, per posar una denúncia, anàlisi de les possibles sancions o una gestió alternativa dels conflictes.

L’any 2019 l’oficina va oferir informació i assessorament a 439 persones, una xifra significativament superior a la del 2018 (320 persones). Pel que fa als expedients oberts per casos de discriminació, les xifres són similars a les d’anys anteriors. No obstant això, les 228 intervencions d’enguany han estat més completes i integrals.

D’altra banda, la tasca de prevenció que fa l’Oficina per la No Discriminació per evitar casos de discriminació és molt important. Per això, a més d’informar, l’equipament fa tasques de sensibilització i ofereix formació a diversos serveis municipals, professionals, estudiants i persones externes. L’any 2019, un total de 1.138 persones van rebre formació sobre drets humans.

El racisme i l’LGTBI-fòbia, causes principals de la discriminació

Els motius principals dels casos de discriminació que ha atès l’OND han estat el racisme i la xenofòbia, en un 43% dels casos, i l’LGTBI-fòbia, en un 22%. Els dos percentatges són superiors als que es van registrar l’any 2018.

Pel que fa al racisme i la xenofòbia, es denuncien tractes vexatoris per raó d’origen i situacions relacionades amb el dret d’admissió en locals d’oci nocturn, l’accés a l’habitatge, la restricció o denegació d’accés a diferents serveis d’entitats bancàries o la discriminació en comunitats de veïns i veïnes.

La discriminació per orientació sexual o identitat de gènere es produeix en molts espais, com ara l’escola, el transport públic, les comunitats veïnals o l’àmbit laboral. S’han produït insults, agressions físiques i tractes humiliants i vexatoris. El consistori s’ha personat com a acusació popular en dos casos i l’OND ha assessorat les víctimes en la interposició de la denúncia.

Augmenta el nombre de mediacions i intermediacions

Quant a les actuacions relacionades amb els expedients oberts a l’OND durant el 2019, en 105 casos s’han fet tasques d’orientació, suport i empoderament de la persona víctima de la discriminació; en 95 casos s’ha ofert assessorament i atenció jurídica, i en 65 casos s’han desenvolupat coordinacions i derivacions a altres serveis. A més, s’han fet un total de 56 mediacions i intermediacions, mentre que l’any 2018 se’n van fer 26.