Esteu aquí

Més de vint mil persones han participat en les activitats del Centre LGTBI durant el seu primer any

LGTBI. El 18 de gener, durant la Festa Major de Sant Antoni, tindrà lloc una jornada d’activitats oberta a tothom per celebrar el primer aniversari d’aquest equipament municipal.

En tan sols un any al Centre LGTBI de Barcelona s’han organitzat 503 activitats en les quals han participat 20.565 persones. L’equipament disposa d’un catàleg de serveis especialitzats en diversitat sexual, afectiva i de gènere que han atès 309 persones durant aquest primer any, i és pioner en la implementació d’un programa d’acompanyament personalitzat a les persones trans.

Des que va obrir les portes el 19 de gener de 2019, l’activitat del Centre LGTBI de Barcelona no s’ha aturat. L’equipament ha ofert una programació amb un total de 61 activitats en el marc de diferents cicles. Aquesta xifra representa el 12,5% del total d’actes i esdeveniments que s’hi han organitzat. Per la seva banda, les entitats residents han preparat un 42% de les activitats, mentre que el 45,5% restant les han impulsat una cinquantena d’entitats, col·lectius socials i projectes comunitaris externs que han fet del Centre LGTBI un espai obert a tot el moviment LGTBI de la ciutat.

Entre els actes destaquen reunions, trobades, jornades, conferències i projeccions audiovisuals amb una assistència mitjana de 50 persones. A la jornada de portes obertes per presentar el centre a la ciutadania s’hi van congregar 9.000 persones. El segon acte amb més participació va ser la concentració ciutadana que va tenir lloc després de l’atac feixista que va patir el centre el 26 de gener. En aquella ocasió, un miler de persones es van reunir per mostrar el rebuig a l’agressió.

El Servei d’Atenció i Dinamització del Centre LGTBI ha rebut 3.158 sol·licituds d’informació, ja sigui presencials o telemàtiques, i prop del 10% de les sol·licituds s’han derivat al Servei d’Acollida perquè els professionals les atenguin individualment.

Els serveis del Centre LGTBI han atès més de tres-centes persones

Per primera vegada a Barcelona, la ciutadania disposa d’un catàleg de serveis de primera atenció especialitzats en diversitat sexual, afectiva i de gènere vinculats al Centre LGTBI. Durant el primer any, els serveis han atès 309 persones.

Les sol·licituds d’atenció arriben al Centre LGTBI a través del Servei d’Acollida, un espai d’atenció inicial en què una treballadora social acompanya les persones, els grups i les famílies usuàries, n’identifica les necessitats i determina si se les pot atendre al primer nivell o cal derivar-les a professionals especialitzats del centre o a altres equips de l’Administració.

Del total de persones que ha atès el Servei d’Acollida, un 44% ha requerit la intervenció dels serveis especialitzats del Centre LGTBI. Entre aquests serveis hi ha l’assessorament jurídic (54 casos), l’assessorament psicològic (44 casos) i l’assessorament psicològic específic per a persones trans (39 casos).

Les 309 persones ateses han fet 339 demandes diferents. Les més habituals són les relacionades amb els tràmits d’estrangeria, asil i protecció internacional (13%), l’assessorament laboral (11%), les prestacions socials (11%), l’orientació davant de conflictes intrafamiliars (11%), l’orientació i l’acompanyament en el propi trànsit (10%) i l’assessorament psicològic (10%).

A més, s’han donat resposta a demandes d’informació sobre matrimoni, parella de fet o adopcions i s’han acompanyat 28 persones en casos relacionats amb agressions, atacs, discriminació o altres casos de violències LGTBI-fòbiques.

El perfil de les persones sol·licitants d’atenció i acompanyament

En general, el grup d’edat que ha fet més sol·licituds d’atenció ha estat el de les persones de 31 a 40 anys (25%), seguit de les persones de 26 a 30 anys (20%) i de 41 a 50 anys (20%). Les persones grans i les menors d’edat gairebé no n’han fet ús, amb un 3% i un 2%, respectivament.

Segons la identitat de gènere, el 42% de les persones ateses han estat homes cis, seguits de dones cis (30%) i dones trans (19%), que gairebé tripliquen les demandes d’atenció o acompanyament fetes per homes trans (7%). En total, el Centre LGTBI ha atès el mateix percentatge d’homes que de dones (49%), i un 2% de les persones usuàries s’han manifestat de gènere fluid o no binari.

Un programa nou d’acompanyament a les persones trans

El Centre LGTBI vol convertir-se en un agent de referència per a les persones trans i coordinar-se i complementar-se amb les entitats i els serveis existents. Per això el mes de juny va començar un servei d’atenció psicològica especialitzada que s’ampliarà durant el primer trimestre del 2020 amb un programa nou d’itineraris personalitzats d’atenció.

Amb aquesta iniciativa es vol crear un espai de socialització ampli, plural i intergeneracional per a persones trans a l’abast de tothom i establir uns itineraris personalitzats i flexibles d’atenció per empoderar les persones usuàries i facilitar-los instruments per al seu projecte de vida.

D’aquesta manera, el Centre LGTBI de Barcelona esdevindrà el primer equipament municipal de referència pel que fa a l’acompanyament no medicalitzat de persones trans.

El nou model es vehicularà a través d’un equip format per una treballadora social, una psicòloga especialitzada en l’atenció de persones trans i un equip de dinamització, i inclourà diversos nivells d’atenció individual i dos mecanismes nous de treball i sensibilització en grup: un espai de trobada entre iguals, per compartir experiències i crear vincles personals, i tallers d’autoestima corporal orientats a treballar l’autopercepció i la relació amb el cos.

L’itinerari de cada persona començarà al Servei d’Informació del Centre LGTBI, en què se n’identificaran les necessitats i se li explicaran tots els recursos disponibles, tant del Centre LGTBI com d’altres espais comunitaris, entitats o serveis públics. En cas que la situació requereixi un seguiment individualitzat, es podrà accedir al Servei d’Acollida, en què una treballadora social oferirà una atenció més profunda, articularà les derivacions a recursos públics i programarà sessions amb la psicòloga especialitzada.

El Centre LGTBI celebra que “fer anys és un orgull”

Per celebrar l’èxit del primer any, el Centre LGTBI prepara una gran festa amb intervencions artístiques, tallers, activitats familiars i música.

El 18 de gener, de les 11.00 a les 22.00 hores, el Centre LGTBI i el carrer del Comte Borrell s’ompliran de creativitat i reivindicació, amb l’humor i la ironia de Brigitta Lamoure, que farà de mestra de cerimònies.

Amb les intervencions artístiques a l’interior del centre es reflexionarà sobre l’univers postmil·lennista, la festa com a mecanisme de cohesió i l’arbitrarietat del nom propi, entre altres qüestions relacionades amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere.