Esteu aquí

Nou protocol per combatre l’LGTBI-fòbia

LGTBI. L’Oficina per la No Discriminació, el Centre LGTBI i l’Observatori contra l’Homofòbia coordinen el nou circuit d’actuació.

Coincidint amb el Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia es presenta un nou protocol per abordar situacions de discriminació o violència contra persones LGTBI per raons d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

Mitjançant el nou protocol es reforcen les eines per combatre l’LGTBI-fòbia a la ciutat i s’amplia la col·laboració entre els diferents serveis i entitats vinculats amb la defensa de les persones LGTBI. El document detalla els mecanismes d’atenció, acompanyament, anàlisi i assessorament perquè la persona que pateix o ha patit situacions de discriminació i agressions LGTBI-fòbiques a Barcelona pugui superar-les i pugui reparar els danys i les conseqüències personals, laborals, familiars i socials que hagi tingut.

El protocol és fruit del treball en xarxa de l’Oficina per la No Discriminació (OND), el Centre LGTBI de Barcelona i l’Observatori contra l’Homofòbia (OCH), les tres entitats que inicialment integraran la taula de coordinació que farà el seguiment dels casos d’LGTBI-fòbia, i que convida altres associacions i col·lectius actius a participar en la detecció de situacions LGTBI-fòbiques i en l’atenció i l’acompanyament per a persones LGTBI. La taula de coordinació treballarà per facilitar tots els mecanismes a la persona que hagi viscut un cas d’LGTBI-fòbia, per actuar tant a través de denúncia (penal o administrativa) com d’altres eines psicosocials, d’acompanyament, educatives o d’intermediació.

Si algun dels serveis municipals o alguna entitat detecta o coneix un cas d’agressió, cal activar el circuit següent:

  • Si és una situació de risc alt o urgent, s’activaran els recursos d’urgència necessaris, especialment els sanitaris. També es pot requerir la intervenció de serveis de seguretat, com la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra, o de serveis socials, com el Centre d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB).
  • En tots els casos, i sempre d’acord amb la voluntat de la persona afectada, s’oferirà una atenció específica per poder valorar quin recurs del protocol cal activar en cada situació concreta.

Què és l’Oficina per la No Discriminació (OND)?

L’OND és el servei municipal referent per a les situacions de discriminació, incloses les LGTBI-fòbiques, i que funciona en col·laboració amb els serveis i les entitats de la societat civil implicats. Ofereix assessorament jurídic, acompanyament socioeducatiu i, si escau, mediació. L’any 2019 l’OND va obrir un total de 228 expedients per discriminació, el 22% dels quals van ser per motius d’LGTBI-fòbia.

Què és el Centre LGTBI?

El Centre LGTBI de Barcelona és un equipament pioner que se centra en la promoció de la diversitat sexual i de gènere. A més de tenir una programació cultural i associativa, disposa de serveis d’informació, atenció i primera acollida individual, grupal i familiar, i alhora proporciona orientació psicològica i assessorament jurídic general sobre qualsevol tema relacionat amb la promoció de la diversitat sexual i de gènere.