Esteu aquí

Presentació de l'Informe sobre formació en drets humans i diversitat

Formació. Gairebé 2.000 formades i 380 hores de formació impartida durant 2019.

Avui, 22 de gener, es presenta a la Comissió de Presidència l’Informe sobre la formació en drets humans i diversitat impartida durant 2019.

Aquest informe recull el seguit d’accions formatives que s’han dut a terme al llarg de l’any 2019, i que estan emmarcades en la mesura de govern “Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat” endegat durant el passat mandat.

Amb gairebé 2.000 persones formades i prop de 380 hores de formació impartides, des de l’Ajuntament de Barcelona es fa un balanç molt positiu de l’arribada i acceptació que ha tingut el Pla durant l’any, i és que el nivell de satisfacció expressat pels participants dels diferents espais formatius ha estat superior a 4 sobre 5, tant pel que fa a formacions internes de personal municipal com per a aquells tallers i altres formats formatius dirigits a la ciutadania i les entitats.

Entre els fets a destacar a l’informe, es posa de relleu la participació de les entitats de la ciutat com a formadores i docents de molts dels cursos impartits, així com la utilització de metodologies innovadores, sobretot pel que fa a tallers i eines vivencials, que han demostrat la seva major capacitat transformadora.

Per a aquest any 2020 es pretén continuar el Pla de formació, incorporant millores com l’avaluació de l’impacte d’aquestes formacions sobre el dia a dia i la feina de les persones, i avaluant si les eines treballades durant la formació són suficients o és necessari aprofundir més en alguna de les temàtiques treballades.

Comparteix aquest contingut