Esteu aquí

Segon any d’aplicació de la Mesura de govern sobre el tracte igualitari a les entitats religioses per a activitats puntuals a l’àmbit públic

Diversitat religiosa. Informe presentat a la Comissió de Govern de Drets de Ciutadania

Avui, 13 de febrer, s’ha presentat a la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona l’informe del segon any de seguiment de l’aplicació de la Mesura de govern sobre el tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic

La Mesura de govern sobre el tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic es va aprovar a la Comissió de Drets de Ciutadania del 17 d’octubre del 2016 amb la voluntat d’oferir un instrument per proporcionar eines, tant als treballadors municipals com a les entitats religioses i de consciència, que permetin gestionar millor les demandes d’aquestes entitats per fer activitats puntuals de caire religiós als equipaments i la via pública de Barcelona.

L’informe del primer any d’aplicació d’aquesta Mesura es va presentar a la Comissió de Presidència , Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, a inicis de l’any passat.

En l’informe del segon any d’aplicació de la Mesura, s’han comptabilitzat a Barcelona 569 centres de culte pertanyents a 23 tradicions religioses diferents. Sensibles a la realitat actual de la ciutat, i en aquesta mateixa línia, s’executa la Mesura de govern sobre el tracte igualitari a les entitats religioses quant a la realització d’activitats puntuals a l’àmbit públic. Tot i les limitacions en el seu desplegament, aquesta mesura ha facilitat garantir l’exercici de la llibertat religiosa de tota la ciutadania en condicions d’igualtat, ha permès la creació d’espais de coordinació per a celebracions religioses de gran impacte a la ciutat, i consolida el Pla de formació en diversitat religiosa destinat a professionals dels serveis municipals. Igualment, ha dotat aquests professionals d’eines i recursos per gestionar millor les demandes de les entitats per dur a terme les activitats de caràcter religiós puntual als equipaments i/o a la via pública de Barcelona.

En els darrers dos anys de seguiment, s’han pogut constatar algunes dificultats i reptes amb relació a la implementació de la mesura, així com la normalització total de l’activitat de les entitats religioses als equipaments i/o a la via pública. Es poden destacar les dificultats i reptes següents:

  • Continuen existint resistències a la inclusió de l’expressió de la dimensió religiosa a l’espai públic, fonamentades en una idea esbiaixada de la laïcitat, que tendeix a excloure aquest tipus d’activitats de la via pública i els equipaments. Algunes comunitats ens constaten l’existència d’un cert prejudici envers la pràctica religiosa en equipaments i via pública.
  • La falta d’equipaments amb característiques determinades, l’increment de demandes de les entitats religioses i les característiques pròpies d’aquestes en alguns territoris dificulten, sovint, el compliment del criteri de priorització de les entitats del mateix territori on es troba l’equipament sol·licitat.
  • La manca de recursos i habilitats per a la gestió d’algunes entitats sovint dificulta l’accés als recursos municipals, especialment en el cas de les convocatòries de subvencions.

D’altra banda, s’ha dut a terme una difusió extensa de la mesura amb la voluntat de fer-la arribar a tots els àmbits municipals interessats. El protocol per a l’ús d’equipaments de titularitat municipal i via pública per part d’entitats religioses ha dotat de criteris clars i uniformes que han facilitat la gestió de les demandes d’espais. La contractació d’una persona tècnica a l’Oficina d’Afers Religiosos aquest 2018 ha permès intensificar la tasca d’assessorament i acompanyament a les entitats religioses i als treballadors i treballadores municipals dels deu districtes de Barcelona. Per una banda, cal destacar que en els darrers dos anys de seguiment s’ha pogut constatar que el nombre de respostes desfavorables per a la realització d’activitats a equipaments i via pública ha passat del 21% al 12%. Així doncs, aquestes mesures i accions han facilitat des del marc de la neutralitat de l’administració/poder públic, garantir totes les opcions de consciència, siguin religioses o no, conviure en condicions d’igualtat.

Comparteix aquest contingut