Esteu aquí

Un any del Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat

Formació. Presentació a la Comissió de Presidència de l’informe dels resultats del primer any de la mesura de govern.

Ahir, 14 de febrer, es va presentar a la Comissió de Presidència l’informe dels resultats del primer any de la mesura de govern “Pla de formació interna en drets humans i interculturalitat”.

Durant aquest primer any d’implementació de la mesura s’ha impartit formació a 469 professionals de l’Ajuntament de Barcelona, realitzant-se un total de 178,5 hores de formació en àmbits com drets humans i drets de ciutadania, mecanismes de garantia de drets humans, dret a la participació, introducció a la perspectiva intercultural, o diversitat religiosa, entre d’altres.

Aquesta formació ha estat impartida a professionals de les Oficines d’Atenció al ciutadà, a nous/ves policies de barri de la Guàrdia Urbana de diversos districtes com Nou Barris, Sant Martí o Sant Andreu, i a personal de Punts d’informació juvenil i gran part del personal municipal de Ciutat Vella.

Per a l’any 2018 es preveu, entre d’altres, seguir formant a l’equip de tramitadors i tramitadores de les Oficines d’Atenció al ciutadà, a la policia de barri dels districtes on encara no s’ha implementat aquesta figura, i als tècnics i tècniques de prevenció dels districtes. Així mateix, es duran a terme tres accions formatives com a part de la formació transversal que ofereix el Departament de Recursos Humans al personal de l’Ajuntament, i s’implementarà el projecte “canviem la mirada”, un projecte de sensibilització en drets humans i interculturalitat.

Comparteix aquest contingut