Esteu aquí

Un Reglament contra l’oblit

Reconeixement. La norma municipal aprovada al Ple permetrà constituir aviat una Junta de Valoració per atorgar a qui ho demani la Declaració Municipal de Persona Represaliada pel Tardofranquisme.

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat les bases del que serà la primera Junta de Valoració dels crims franquistes que es constitueix a Catalunya. La Junta es recull en el reglament de reconeixement a les persones represaliades pel tardofranquisme, que es posa en marxa un cop aprovat al plenari municipal del febrer.

La setmana entrant s’anunciaran les persones  membres de la Junta i està previst que durant el mes de març s’iniciïn les sessions preparatòries per a les primeres audicions. La Junta estarà formada per representants municipals i sis especialistes de reconegut prestigi (dues persones psicòlogues clíniques, dues juristes i dues historiadores).

La Junta de Valoració serà un òrgan de caràcter consultiu que tindrà les funcions d’analitzar i valorar els casos presentats a l’empara del Reglament. En concret, els casos de persones empadronades a Barcelona que, entre l’1 de gener de 1960 i el 31 de desembre de 1978, hagin patit violacions dels seus drets a la vida o a la integritat física, psíquica, moral o sexual.

Les sol·licituds es podran presentar presencialment a qualsevol registre municipal o telemàticament des del portal de tràmit, amb el formulari que es farà públic a partir de l’aprovació de les bases.

Un cop admesa la sol·licitud amb la documentació requerida, la Junta iniciarà en cada cas actuacions d’investigació i audiències amb la persona sol·licitant. Finalment, emetrà un informe declarant o no la condició de persona represaliada pel tardofranquisme.

La norma especifica que serà l’alcalde o alcaldessa qui resoldrà sobre la sol·licitud. La resolució afirmativa implicarà un reconeixement i homenatge de la ciutat a través de la Declaració Municipal de Persona Represaliada pel Tardofranquisme. Aquest reconeixement oficial podrà servir a les persones reconegudes com a represaliades com a document probatori en un procediment judicial.

Barcelona, a través de la Xarxa de Ciutats contra la Impunitat Franquista, compartirà aquesta iniciativa amb la voluntat que es pugui estendre per tot el territori català i de fora de Catalunya.

Comparteix aquest contingut