El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides

Les Nacions Unides posen a l’abast de la ciutadania un mecanisme per defensar els drets humans i denunciar les seves vulneracions: el Consell de Drets Humans.

Aquest consell promou la protecció dels drets humans a tot el món per fer front a violacions greus i sistemàtiques. Es va constituir l’any 2006 i el formen 47 estats elegits per l'Assemblea General de les Nacions Unides.

Més informació sobre el Consell aquí

Voleu participar-hi?

Si treballeu en la defensa dels drets humans a la ciutat, podeu interactuar amb el Consell de Drets Humans denunciant un cas concret, aportant informació i, així, fer valer els drets humans a la ciutat i al món.
Tot seguit us presentem les diverses opcions de participació:

Participa a les sessions

Per intervenir en les sessions del Consell necessiteu contactar amb una entitat que tingui l’anomenat estatus consultiu del Consell Econòmic i Social (ECOSOC) i estar acreditat com a entitat observadora.

Que és l’estatus consultiu de l’ESCOC?

Un reconeixement que permet a les ONG i entitats tenir un paper en les deliberacions a l’ECOSOC i altres mecanismes de les Nacions Unides, com ara el Consell de Drets Humans.
A la nostra ciutat existeixen algunes entitats amb estatus consultiu, com ara: UNESCOCAT, l'Institut de Drets Humans de Catalunya, Amnistia Internacional, Save The Children Internacional, Oxfam Internacional, UNICEF i la Creu Roja Internacional.

Estatus consultiu de l’ECOSOC

Com et pots acreditar?

Les ONG i entitats que desitgin assistir a un període de sessions del Consell de Drets Humans han d'enviar una carta de sol·licitud d'acreditació a la secretaria d’aquest òrgan.
Per veure els requisits que ha de complir la carta podeu clicar l’enllaç següent:

Acreditació

Com pots participar?

Maneres de participar en les sessions del Consell de Drets Humans per part de les ONG i entitats:

Assistir a les sessions del Consell de Drets Humans

Les ONG i entitats poden assistir a les reunions que es porten a terme tres vegades a l’any: març, juny i setembre.

Lliurar declaracions escrites

Es podran presentar abans de les sessions, amb una extensió determinada i es publicaran en l’idioma en què s’hagin rebut.
Per veure els requisits i el formulari per presentar una declaració escrita podeu clicar en aquest enllaç:

Com lliurar una declaració escrita
Fer intervencions orals

Intervencions en les sessions que poden ser tant en taules rodones com en diàlegs interactius amb els relators especials, l’Alta Comissionada dels Drets Humans i debats generals.
Per veure més detalls dels requisits i accedir al formulari per fer una intervenció oral podeu clicar en aquest enllaç:

Com fer una declaració oral
Organitzar esdeveniments paral·lels

Poden ser reunions públiques i acostumen a ser una combinació de taula rodona i de debat general. Ofereix a les ONG i entitats l'oportunitat de parlar de les seves experiències i d'entaular un diàleg amb altres organitzacions.
Per veure més detalls dels requisits d’aquests esdeveniments paral·lels i poder sol·licitar un sala podeu clicar en aquest enllaç:

Organització d’esdeveniments paral·lels

Aportar informació sobre un tema concret de drets humans o la situació en un país determinat

Es realitza a través dels procediments especials del Consell de Drets Humans, que permeten presentar informes i assessorar sobre drets humans des d’una perspectiva temàtica concreta o en relació amb un país. Es tracta d’una persona (el "relator/a especial" o l’"expert/a independent") o d’un equip de treball de cinc membres que visiten els països, fan estudis específics i elaboren la normativa i les directrius.

Com proporcionar informació

Participar en l’Examen Periòdic Universal

Als estats de les Nacions Unides els demanen periòdicament avaluacions sobre la seva situació dels drets humans: és l’Examen Periòdic Universal.
Les ONG i entitats poden:

  • Aportar informació al grup de treball que redacta l’informe.
  • Participar com a observadors en les sessions del grup de treball en què s’està examinant l’estat.
  • Fer declaracions orals en les sessions plenàries del Consell en què s’adopta el resultat de l’examen.
  • Organitzar reunions informals per compartir informació de l’informe.
  • Fer seguiment de les recomanacions fetes.
Examen periòdic Universal

Denuncia un cas concret

  • Denunciar davant el Consell: les persones, grups o organitzacions no governamentals que al·leguin ser víctimes de violacions de drets humans o en tinguin coneixement poden presentar denúncies davant el Consell de Drets Humans. És l'únic procediment universal de denúncies que abasta la totalitat dels drets humans i les llibertats fonamentals en tots els Estats.
Procediment de denúncia
  • Denunciar davant el relator/a o titular d’un procediment especial basat en un país o en una temàtica concreta. Totes les persones o qui les representin poden presentar denúncies davant els titulars de mandats dels procediments especials en casos de violacions persistents dels drets humans i ho prevegi el mandat.
Comunicacions de procediments especials

Convidar experts al vostre país

Les ONG i entitats poden convidar els experts dels procediments especials (“relator/a especial", "expert/a independent" o equips de treball) a visitar la ciutat o a intervenir en algun dels actes que estiguin organitzant sobre la temàtica concreta.

Com convidar experts al meu país

Més informació

El Consell de Drets Humans de les Nacions Unides