Documents temàtics

L’informe tracta de donar resposta a les següents preguntes: quins són els riscos de pobresa i exclusió de la població jove barcelonina? Quina ha estat la seva evolució recent? La població jove ha estat la principal perjudicada per la crisi i la que més triga a recuperar-se en el període post-crisi? Quina és la situació del jovent barceloní des d’una perspectiva metropolitana? Quin és el nivell de desigualtat econòmica existent entre la població jove barcelonina? Quina és la relació del jovent de la ciutat amb l’habitatge en termes d’accessibilitat i quin n’és l’impacte sobre les condicions de vida i la desigualtat?

Any del document:
2018

Aquest informe El present informe pretén ampliar el coneixement sobre els processos d’integració laboral de la població jove en el municipi de Barcelona. La recerca es planteja des de dues perspectives, una de transversal i una altra de longitudinal, analitzant la situació laboral del jovent de la ciutat a partir de dades estandarditzades, així com quines han estat les seves trajectòries laborals durant les últimes dècades. Les dificultats d’accés i manteniment de la feina, però també els processos de precarització creixent que viu la població jove.

Any del document:
2019

Durant el període en que es mantingui l’estat d’alarma per la Covid-19, pots seguir contactant telemàticament amb els Espais Joves i Casals de Joves, els Punts infoJOVE de Barcelona, les assessories juvenils, el Servei per a Adolescents i Famílies i el Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils.

Any del document:
2020

L’associacionisme educatiu de base comunitària en el marc del lleure agrupa un conjunt de  federacions, entitats, grups i persones amb particularitats i diferències, però en un marc comú amb objectius i característiques compartides. Com en qualsevol altra iniciativa pública que busqui engegar o potenciar mesures en un entorn concret, resulta pertinent conèixer la realitat actual de l’associacionisme de lleure educatiu, abans de dissenyar línies d’actuació i suport concretes. Aquest informe està elaborat per la unitat d’anàlisi PRISMA Observatori de la Joventut de l’Ajuntament de Barcelona amb col·laboració de les dades aportades per les entitats.

Any del document:
2018

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Any del document:
Sense determinar

Guia bàsica sobre l'assetjament escolar i la violència entre iguals, on es defineixen els conceptes clau, les diferents tipologies i els protagonistes del fenomen i es donen pautes per a la intervenció, entre altres coses.

Any del document:
Sense determinar

Guia bàsica publicada el 2005 on es donen algunes definicions i consells per treballar el bullying dins l'aula amb alumnes de secundària.

Any del document:
Sense determinar

L’informe "Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018" s'elabora amb les últimes dades disponibles a nivell de ciutat i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència, elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència. 

Any del document:
2019

Una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat. Amb dades recollides a partir de 150 indicadors, de 28 fonts de dades diferents  i gràcies a la col·laboració de 14 serveis municipals i institucions públiques que, amb caràcter anual,  proveeixen les dades. En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

Any del document:
2020

Resum executiu de l’informe Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2019, que fa una diagnosi detallada sobre les condicions de vida dels nens, nenes i adolescents a la ciutat a partir de 150 indicadors. En l’edició 2019, l’informe inclou un focus especial amb mirada de gènere i desigualtats territorials.

Any del document:
2020

Monogràfic que dóna a conèixer la realitat social dels i les joves espanyoles en situacions d'inactivitat laboral i formativa, tant en els seus paràmetres demogràfics com en relació a l'activitat, l'educació i la seva situació econòmica i familiar.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta diagnosi dibuixa un perfil del col·lectiu jove actual segmentat en diversos àmbits d’anàlisi: la demografia, l’educació, el treball, l’habitatge, la cohesió social, el lleure, la salut i la sexualitat i la participació. Es repassen les dades que ofereixen diverses fonts estadístiques per mirar de fer un retrat complet que ajudi a discernir quines són les polítiques públiques de joventut que el present Pla d’Adolescència i Joventut ha de posar sobre la taula.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per revisar el Pla d’equipaments juvenils de Barcelona i recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el període 2008-2013.

Any del document:
2014

Aquest fulletó és una eina pràctica per comprendre millor les dinàmiques existents a les famílies i les relacions entre els pares i els seus fills i filles.

Any del document:
Sense determinar

Comissió d’Infants i Joves Taula de Salut Mental de Nou Barris.

Any del document:
2021

Avaluacions per identificar els programes de prevenció selectiva d'alcohol i cànnabis en joves de 16 a 21 anys a les bases de dades bibliogràfiques més comunes. 

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic sobre l'associació entre les característiques de l'entorn urbà (físic i social) i el consum d'alcohol en adolesncents.

Any del document:
2016

Grup de recerca del departament de pedagogia aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat