Documents temàtics

Estudi sobre joventut i espai públic a Barcelona, resultat del procés participatiu “Joves i espai públic” que es va dur a terme durant els mesos d’abril, maig i juny de 2016, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la ciutat de BarcelonaEstudi sobre joventut i espai públic a Barcelona, resultat del procés participatiu “Joves i espai públic” que es va dur a terme durant els mesos d’abril, maig i juny de 2016, dins del Pla d’Acció Municipal (PAM) de la ciutat de Barcelona

Any del document:
2017

Aquest document s'elabora a fi d'especificar les mesures concretes per al 2013 amb el recull de totes les accions concretes que s'empraran per desenvolupar els eixos i objectius del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016. Tanmateix, s'ha d'assenyalar que el pla d'accions està subjecte als controls de seguiment establerts per la metodologia del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016.

Any del document:
Sense determinar

Aquest document s'elabora a fi d'especificar les mesures concretes per al 2014 amb el recull de totes les accions concretes que s'empraran per desenvolupar els eixos i objectius del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016. Tanmateix, s'ha d'assenyalar que el pla d'accions està subjecte als controls de seguiment establerts per la metodologia del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016

Any del document:
2014

Aquest document s'elabora a fi d'especificar les mesures concretes per al 2015 amb el recull de totes les accions concretes que s'empraran per desenvolupar els eixos i objectius del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016. Tanmateix, s'ha d'assenyalar que el pla d'accions està subjecte als controls de seguiment establerts per la metodologia del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016

Any del document:
2015

Aquest document s'elabora a fi d'especificar les mesures concretes per al 2016 amb el recull de totes les accions concretes que s'empraran per desenvolupar els eixos i objectius del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016. Tanmateix, s'ha d'assenyalar que el pla d'accions està subjecte als controls de seguiment establerts per la metodologia del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016

Any del document:
2016

El Pla d'Adolescència i Joventut és el full de ruta que estableix les línies d'actuació que defineixen les polítiques de joventut de l'Ajuntament de Barcelona fins l'any 2016. S'emmarca en el Programa d'actuació municipal (PAM), és a dir, en el conjunt d'actuacions que el Govern municipal de Barcelona es proposa dur a terme durant els 4 anys de mandat.

Any del document:
Sense determinar

Aquest document conté la versió de lectura fàcil del Pla d'Adolescència i Joventut 2013-2016.

Any del document:
Sense determinar

Informe de l'estat d'execució anual 2018 del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021.

Any del document:
2020

Informe de seguiment anual 2017 del Pla d'Adolescència i Joventut 2017-2021.

Any del document:
2018

El Pla d’equipaments i serveis juvenils de Barcelona 2018-2028 vol ser una eina al servei del col·lectiu jove de la ciutat fruit d’un procés de debat ric i intens amb tots els actors i actrius implicats (polítics, tècnics, associatius, etc.). Aporta importants novetats respecte al pla anterior, com la concreció de serveis per a adolescents, la formalització de la Xarxa d’equipaments juvenils, la definició del Projecte Integral i Vertebrador o el reconeixement dels projectes d’iniciativa juvenil entre d’altres.

Any del document:
2019

Aquest document defineix els models de servei i programes funcionals del tres tipus d'equipaments juvenils bàsics per a la promoció social i associativa: el punt d'informació juvenil, casal de joves i espai jove.

Any del document:
2008

El Pla d’Adolescència i Joventut és el full de ruta que estableix les línies d’actuació que defineixen les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Barcelona fins a l’any 2021. S’emmarca en el Programa d’Actuació Municipal (PAM) dins del conjunt d’actuacions que el Govern municipal de Barcelona es proposa dur a terme durant els quatre anys de mandat.

Any del document:
2017

Informe de seguiment anual 2019 del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021

Any del document:
2020

Resum de les línies d'actuació del Pla d’equipaments i serveis juvenils 2018 - 2028, presentat públicament el 31 de gener de 2019 a l'edifici de La Model.

Any del document:
2019

Tal com s’estableix a l’Estratègia per a l’Ocupació de Barcelona 2016-2020, una de les principals prioritats del nou govern municipal és la lluita contra l’atur i la precarietat laboral. En aquest sentit, la formació i el foment de l’ocupació juvenil, tenint especialment en consideració la qualitat d’aquesta ocupació, és un objectiu que s’emmarca plenament en les línies estratègiques definides en l’Estratègia del Pla d’Actuació Municipal.

Any del document:
2016

Tal com s’estableix a l’Estratègia per a l’Ocupació de Barcelona 2016-2020, una de les principals prioritats del nou govern municipal és la lluita contra l’atur i la precarietat laboral. En aquest sentit, la formació i el foment de l’ocupació juvenil, tenint especialment en consideració la qualitat d’aquesta ocupació, és un objectiu que s’emmarca plenament en les línies estratègiques definides en l’Estratègia del Pla d’Actuació Municipal. El Pla d’Acció per l’Ocupació Juvenil 2017 concreta, en una primera instància, alguns dels principals programes i serveis que s’ofereixen a les persones joves en situació d’atur i la metodologia de treball prevista per l’abordatge d’alguns dels reptes inclosos en el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat, amb la voluntat de superar la lògica de la suma d’accions i treballar vers una nova lògica d’objectius compartits en els quatre eixos d’intervenció establerts.

Any del document:
2017

L’informe presenta les polítiques afirmatives que volen ser una eina per aconseguir que el conjunt dels agents socials valorin i positivin l’aportació que els joves fan a la societat.

Any del document:
2000 o anterior

Informe que articula una proposta de polítiques de joventut per al segle XXI a partir del coneixement de les transformacions i dels canvis que s’han produït en els àmbits social, cultural, polític, econòmic i axiològic en el món juvenil. Aquest Informe està pensat per a la ciutat de Barcelona, encara que, en molts aspectes, pot ser útil per a altres entorns urbans de l’Europa meridional

Any del document:
2014

Presentación institucional de la Estrategia municipal contra la soledad 2020 - 2030

Any del document:
2020

Procediment de com s’ha d’actuar davant d’un cas sospitós o bé d’un cas positiu de Covid-19 en el marc de les activitats de lleure de l’estiu 2021. Aquest document ha estat elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Any del document:
2021

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat