Documents temàtics

Procediment de com s’ha d’actuar davant d’un cas sospitós o bé d’un cas positiu de Covid-19 en el marc de les activitats de lleure de l’estiu 2021. Aquest document ha estat elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Any del document:
2021

Un espai incomparable per descobrir les opcions formatives que t’aproparan al teu objectiu acadèmic i professional. Del 27 de gener al 25 de març, torna l’In-forma’t!

Any del document:
2020

El Programa Funcional dels Punts infoJove que aportem en aquest document desenvolupa la mesura 155 del Pla d’Adolescència i Joventut 2017-2021 en la seva primera fase de definició, situant en el moment de la seva aprovació el punt de partida per a la seva implementació posterior des del Departament de Joventut i Districtes municipals.

Any del document:
2017

El marc referencial del Programa es configura a partir de quatre elements, les cartes de ciutats educadores i de salvaguarda dels drets humans a la ciutat, el programa Ciutats Amigues de la Infància impulsat per Unicef, el Programa d’Actuació Municipal 2004-2007 i les propostes elaborades pel Grup de Treball d’Infància del Consell Municipal de Benestar Social.

Any del document:
Sense determinar

Quadre d’activitats de la campanya In-forma’t 2021. Les activitats obertes es poden seguir al canal de Youtube i Twitter @infojoveBCN. Totes les activitats tancades i/o presencials requereixen inscripció prèvia a barcelona.cat/informat.

Any del document:
2021

Estudi diagnòstic per conèixer els perfils (socioeconòmics, familiars, motivacions de l’emigració, etc.) per posar en marxa el programa de retorn amb oportunitats.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per conèixer els perfils (socioeconòmics, familiars, motivacions de l’emigració, etc.) per posar en marxa el programa de retorn amb oportunitats.

Any del document:
2017

L'objectiu d'aquest protocol marc és l'atenció dels infants i adolescents víctimes de qualsevol maltractament mitjançant una intervenció coordinada i eficaç dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i, en la mesura possible de la resta d'Administracions i institucions competents en l'atenció dels drets i necessitats dels infants i adolescents, abordant tant la prevenció com la detecció, l'atenció i la recuperació. Aquest protocol és l'instrument bàsic per garantir uns estàndards mínims en l'atenció dels infants i els adolescents víctimes de maltractament, amb independència del seu sexe, nacionalitat, discapacitat, condició social i ubicació territorial.
 

Any del document:
2017

Els PIJ (Punts d'Informació Juvenil) són equipaments juvenils que realitzen accions de gestió de la informació (recerca, tractament, elaboració i classificació) per tal d’oferir serveis d’atenció, orientació i assessorament sobre tots aquells aspectes que més interessen a la gent jove: habitatge, treball, formació acadèmica, formació no reglada, cultura, turisme, mobilitat internacional, salut, oci, etc.

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa sobre la necessitat de consensuar conceptualment que entenem per educació de carrer i conèixer l'impacte sobre les persones joves.

Any del document:
2018

Infografia que resumeix la situació dels infants de P3 fins a 4rt d’ESO a Barcelona, a partir de les dades analitzades en l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. La infografia mostra quins són els reptes educatius de P3 fins a 4rt d’ESO, així com les dades més importants d’aquest període, les experiències rellevants que s’han posat en marxa a la ciutat i els principis de política local educativa.

Any del document:
2019

Infografia que resumeix la situació dels adolescents en el secundària postobligatoria a Barcelona, a partir de les dades analitzades en l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. La infografia mostra quins són els reptes educatius de la secundària postobligatòria, així com les dades més importants d’aquest període, les experiències rellevants que s’han posat en marxa a la ciutat i els principis de política local educativa.

Any del document:
2019

És un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, formació i orientació tant als/les adolescents com a les seves famílies.

Any del document:
2015

Tríptic del Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF).

Any del document:
2021

Aquest informe recull els principals resultats de les darreres dades de l'Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves. També ofereix informació sobre els estudis i l'emancipació dels joves i les joves. L'informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l'adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

Any del document:
Sense determinar

L'informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l'Idescat a petició de l'OCJ. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove.

Any del document:
Sense determinar

L’objectiu d'aquesta proposta didàctica és acostar l’alumnat de 3r i 4t d’ESO a la realitat de la diversitat religiosa del seu entorn, a través de la visita als llocs de culte de diverses comunitats religioses i espirituals presents al barri o al districte.

Any del document:
Sense determinar

Informe encarregat pel Grup de Treball per al Programa Retorn amb Oportunitats, en el marc del Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020. Elaborat amb diferents fonts de dades, mira de compensar, en la mesura de les possibilitats, l’absència de dades fidedignes i rellevants en aquest àmbit, intentant donar una visió complexa del fenomen fugint d’apriorismes.

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat