Documents temàtics

Recerca aplicada col·laborativa per dissentyar un model pilot per aplicar i desenvolupar del model d'Atenció Integral Central en les Persones en residències per a la gent gran.

Any del document:
2017

Recerca aplicada col·laborativa per dissentyar un model pilot per aplicar i desenvolupar del model d'Atenció Integral Central en les Persones en residències per a la gent gran.

Any del document:
2015

Recerca aplicada col·laborativa per dissentyar un model pilot per aplicar i desenvolupar del model d'Atenció Integral Central en les Persones en residències per a la gent gran.

Any del document:
2016

Avaluacions per omplir un buit sobre el desconeixement de la implementació del model de casal per avaluar-ne l’estat i l’impacte.  

Any del document:
2018

Avaluacions de la qualitat objectiva dels serveis, en relació als indicadors de qualitat de vida.

Any del document:
2016

Avaluacions de la qualitat objectiva dels serveis, en relació als indicadors de qualitat de vida.

Any del document:
2016

Avaluacions de la qualitat objectiva dels serveis, en relació als indicadors de qualitat de vida.

Any del document:
2015

Avaluacions de la prova pilot del programa VinclesBCN.

Any del document:
2017

Recerca aplicada per estudiar la vida digital de les persones grans en diferents espais d’envelliment.

Any del document:
2018

L'estudi sobre les condicions de vida de la gent gran de Barcelona és una anàlisi de les condicions de vida i els hàbits de la població de 65 i + anys resident a Barcelona per conèixer i comprendre la seva situació en diversos àmbits de la vida social.

Any del document:
2002

Aquest informe ofereix una anàlisi detallada sobre la situació socioeconòmica de la població d’edat més avançada resident a la ciutat de Barcelona. També s’inclou la dimensió de l’habitatge com un element fonamental en la configuració final de les condicions de vida. 

Any del document:
2018

L’estudi tracta sobre les condicions de vida de les persones grans a partir de les dades de l'Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (2011).

Any del document:
2013

El col·lectiu de persones grans té uns hàbits i formes de vida diferenciades de les de la resta de la població. Conèixer les seves característiques té un gran valor a l'hora de definir politiques municipals eficients i equitatives. Des de l'Àrea d'Acció Social, es va encarregar aquest estudi que permet disposar d'una radiografia precisa de la gent gran que viu a la nostra ciutat.

Any del document:
2009

Recerca aplicada col·laborativa per conèixer les situacions tipus en les que està present el maltractament a les persones grans. 

Any del document:
2018

Transcorregut els primers tres anys de desplegament del Pla de les Persones Grans 2013-2016 es presenta el III Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2016

Avaluacions per conèixer la situació de la qualitat objectiva dels serveis en habitatges amb serveis i habitatges tutelats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Any del document:
2017

Avaluacions per conèixer la situació de la qualitat objectiva dels serveis en habitatges amb serveis i habitatges tutelats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Any del document:
2016

L’estudi ofereix informació sobre fenòmens subjectius relacionats amb la salut i mobilitat percebuda, la salut mental, la utilització de serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives, les xarxes socials i l'entorn ambiental.

Any del document:
2003

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat