Documents temàtics

És un monogràfic promogut per la Fundació Eroski que recull tots els aspectes que fan referència a la dependència: incapacitacions, envelliment, les xarxes d'atenció a les persones amb dependència, el paper del cuidador.

Any del document:
Sense determinar

Vincles BCN es un servicio de innovación social que quiere reforzar las relaciones sociales de las personas mayores que se sienten solas y mejorar su bienestar a través de las nuevas tecnologías.

Any del document:
2019

Vincles BCN és un servei d'innovació social que vol reforçar les relacions socials de les persones grans que se senten soles i millorar el seu benestar a través de les noves tecnologies.

Any del document:
2019

Presentem el  IV Informe de seguiment del Pla de les Persones Grans 2013-2016 i el Balanç del període 2013-2016. Transcorreguts els quatre anys del seu desplegament,  aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, per exposar l’estat de la situació dels diferents objectius i accions.

Any del document:
2017

Transcorregut els primers tres anys de desplegament del Pla de les Persones Grans 2013-2016 es presenta el III Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2016

Exposa què és la intel·ligència emocional, els seus fonaments fisiològics i aclareix alguns tòpics i malentesos sobre el tema. Dóna tècniques, mecanismes, exercicis, activitats i reflexions i concreta de manera detallada i amb exemples de quina manera podem aplicar tot el que s'exposa.

Any del document:
Sense determinar

Avaluacions per conèixer la situació de la qualitat objectiva dels serveis en habitatges amb serveis i habitatges tutelats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Any del document:
2017

Avaluacions per conèixer la situació de la qualitat objectiva dels serveis en habitatges amb serveis i habitatges tutelats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Any del document:
2016

L’estudi ofereix informació sobre fenòmens subjectius relacionats amb la salut i mobilitat percebuda, la salut mental, la utilització de serveis sanitaris o la realització de pràctiques preventives, les xarxes socials i l'entorn ambiental.

Any del document:
2003

This book is divided into two sections: the first describes the creation of the Senior Citizens Programme, and the second explores the “Learning with Seniors experience”

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

En aquest article us proposo una ruta sobre la soledat, les relacions socials i la salut. Es tracta d’una ruta acadèmica acompanyada de reflexions i aportacions de caire personal.  específicament de com ha anat canviant la nostra visió sobre l’impacte de la soledat i les relacions socials en la salut fent un cert recorregut històric diferenciant tres moments: l’abans de la pandèmia, el moment actual i el món postpandèmia.

Any del document:
2021

L’objecte d’aquesta llei és regular el règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya i regular les especificitats del procediment administratiu que els són pròpies i regular el procediment d’elaboració de disposicions reglamentàries en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat.

Any del document:
Sense determinar

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Any del document:
Sense determinar

Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran amb motiu del 30è Dia Internacional de les Persones Grans, l’1 d’octubre de 2020.

Any del document:
2020

Memòria d'activitat del 2020 del projecte comunitari Radars.

Any del document:
2021

El MIMAL (Monitoratge Intel·ligent del Moviment per a l’Autonomia amb Localitzador) és un dispositiu de geolocalització vinculat al Servei de Teleassistència Municipal que permet conèixer la posició de la persona usuària en cas d’emergència o desorientació fora del domicili, les 24 hores del dia tots els dies de l’any.

Any del document:
2018

El MIMAL (Monitorización Inteligente del Movimiento para la Autonomía con Localizador) es un dispositivo de geolocalización vinculado al Servicio de Teleasistencia Municipal que permite conocer la posición de la persona usuaria en caso de emergencia o desorientación fuera del domicilio, las 24 horas del día durante todo el año.

Any del document:
2018

Actualitza per a l’any 2012 el cost de referència, el mòdul social i el copagament relatiu a les prestacions no gratuïtes de la Cartera de Serveis Socials que es detallen i els criteris funcionals per a la prestació de serveis per part dels centres residencials de gent gran i dels centres residencials i d’atenció diürna de persones discapacitades previstos a la Cartera de Serveis Socials.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat