Documents temàtics

Havent observat una errada al text de l’Ordre BSF/127/2012, de 9 de maig, per la qual s’actualitzen el cost de referència, el mòdul social i el copagament, així com els criteris funcionals de les prestacions de la Cartera de Serveis Socials per a l’exercici 2012, tramès al DOGC i publicat al núm. 6132, pàg. 26182, de 21.5.2012, se’n detalla l’oportuna correcció

Any del document:
Sense determinar

Recerca aplicada col·laborativa per orientar un nou model de polítiques per a les persones grans des de la diversitat i la complexitat. 

Any del document:
2014

Recerca aplicada col·laborativa per orientar un nou model de polítiques per a les persones grans des de la diversitat i la complexitat. 

Any del document:
2014

Recerca aplicada sobre la situació de les persones grans lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

Any del document:
2015

Recerca aplicada sobre la situació de les persones grans lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per proporcionar coneixements per guiar les futures polítiques públiques i la futura cartera de serveis socials per a les persones grans a la ciutat de Barcelona. 

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per proporcionar coneixements per guiar les futures polítiques públiques i la futura cartera de serveis socials per a les persones grans a la ciutat de Barcelona. 

Any del document:
2013

Estudi diagnòstic per proporcionar coneixements per guiar les futures polítiques públiques i la futura cartera de serveis socials per a les persones grans a la ciutat de Barcelona. 

Any del document:
2014

El document ens situa sobre quina és la realitat actual dels casals de gent gran municipals, i recull, en forma de síntesi, l’experiència acumulada al llarg d’aquests darrers vint anys de funcionament d’aquests serveis en els deu districtes de Barcelona. El Pla defineix la cartera de serveis i els estàndards bàsics de qualitat que han de complir tots els equipaments de la ciutat en un futur proper.

Any del document:
Sense determinar

El Pla municipal per a les persones grans 2013-2016, que defineix i concreta les línies d’actuació que s’han de portar a terme en l’àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat.

Any del document:
Sense determinar

The municipal plan for the elderly 2013-2016 defines and concrete lines of action to be carried out in the fields of participation, welfare, health, good treatment and the relationship of the elderly with everyday life in the city.

Any del document:
Sense determinar

Aquest és el primer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2015

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquesta és la versió en lectura fàcil.

Any del document:
Sense determinar

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquest document és una versió reduïda i sintetitzada del Pla.

Any del document:
Sense determinar

El Pla municipal per a les persones grans 2013–2016 defineix i concreta les línies d'actuació que s'han de portar a terme en l'àmbit de la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació de la gent gran amb la vida quotidiana a la ciutat. Aquest enllaç porta a un vídeo de presentació del Pla.

Any del document:
Sense determinar

Presentación institucional de la Estrategia municipal contra la soledad 2020 - 2030

Any del document:
2020

Aquest document està pensat per a ser utilitzat com a text de referència i consulta però també com a eina pràctica de treball en xarxa entre els serveis socials bàsics municipals i el Consorci de Salut de la ciutat de Barcelona. Respon, doncs, a la necessitat d’adequar el treball conjunt entre els dos sistemes en l’abordatge de casos de maltractament a les persones grans a la ciutat i es fa des d’un enfocament que promou el bon tracte, la prevenció, la detecció i l’atenció a les persones grans que pateixen situacions de vulnerabilitat i maltractament.

Any del document:
2018

Programa de la 5a Convenció Les veus de les persones grans

Any del document:
2019

Acte en commemoració del 50è aniversari dels aldarulls de Stonewall, en reconeixement a les persones LGTBI que avui són grans i que van iniciar la lluita pels drets de les persones gais, lesbianes, transsexuals, bisexuals, intersexuals i queer a casa nostra.

Any del document:
2019

La XIX edició del Concert de Nadal de les Persones Grans de Barcelona se centra en un repertori de cançons populars de la Mediterrània.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat