Documents temàtics

Avaluacions del funcionament i l'impacte del programa ‘Camins escolars’, després d’uns anys de funcionament, per tal millorar-ne la seva implementació.

Any del document:
2016

Avaluacions de l’actual model de Patis Oberts, per tal d’aprofundir en el coneixement de les dinàmiques de funcionament.

Any del document:
2016

Avaluacions per millorar i consolidar els serveis, a partir de les tasques del circuit. 

Any del document:
2017

Elaborat pel Circuit Barcelona contra la violència masclista, liderat per l’Ajuntament de Barcelona (Regidoria de Feminismes i LGTBI) i el Consorci Sanitari de Barcelona.

Any del document:
2017

Avaluacions per millorar i consolidar els serveis, a partir de les tasques del circuit. 

Any del document:
2013

Avaluació del programa municipal.

Any del document:
2016

El pla de rescat social que incloïa un fons d’ajut d’emergència social per a infants en situació de pobresa per l’agreujament de la pobresa infantil ocasionada per la crisi econòmica es van convocar durant els anys 2015, 2016 i 2017. El informe presenta l’avaluació dels resultats de la convocatòria de l’any 2016.

Any del document:
2017

Avaluació del programa municipal Fons d'Ajuts d'Emergència Social 0-16.

Any del document:
2016

L’Ajuntament de Barcelona va aprovar el desembre de 2014 un “pla de rescat social” que preveu un seguiment de la situació de vulnerabilitat a la ciutat i una avaluació del programa d’ajuts a infants en situació de pobresa per si escau ajustar-ne el disseny. En aquest document es presenta un resum dels resultats d’aquesta avaluació.

Any del document:
2016

L’avaluació de la implementació del programa realitzada per l’Institut català d’Avaluació de Polítiques Públiques – Ivàlua correspon al període 2017-2018. S’analitza l’eficiència del targeting de l’ajut econòmic de l’Ajuntament de Barcelona a les famílies amb infants d’entre 0 i 16 anys i l’impacte de l’ajut en termes de treure infants del risc de pobresa.

Any del document:
2019

Avaluacions del programa acció per determinar el seu impacte sobre el grau d’inserció sociolaboral i la incidència en el desenvolupament dels projectes vitals del col•lectiu (persones trans t. sexuals) i de les persones beneficiàries. 

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre l’avaluabilitat del projecte, l'avaluació del procés i l'impacte del projecte BAOBAB.

Any del document:
2016

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per avaluar el programa municipal Camí escolar, espai amic per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. L’informe analitza el programa a la ciutat de Barcelona, apunta algunes reflexions sobre com hauria de seguir avançant i proporciona eines per poder-ne fer un seguiment i avaluacions posteriors.

Any del document:
2017

Resum executiu de l’informe d’avaluació d’aquest programa municipal elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Recull les principals dades de l’avaluació, així com les propostes i eines per a seguir avançant en el seu funcionament i la seva avaluació.

Any del document:
2017

Patis Oberts al Barri és un programa de l’Ajuntament de Barcelona que vol incrementar l’equitat d’accés al lleure. Aquest informe, elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. L’informe radiografia el seu funcionament, analitza el seu impacte i el compliment dels seus objectius i proposa millores en el programa.

Any del document:
2017

Resum executiu de l’informe d’avaluació del programa Patis escolars oberts al barri, elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. Aquest document resumeix l’anàlisi itambé les propostes de millora del programa que se’n desprenen.

Any del document:
2017

Avaluacions del programa d'audiència pública de nois i noies per elaborar propostes de millora.

Any del document:
2016

Avaluació per comprovar l’impacte de les polítiques d’inclusió (actives i passives) del projecte pilot.

Any del document:
2021

Avaluacions de l'impacte del programa sobre les famílies i infants. 

Any del document:
2018

Avaluacions de l'impacte del programa sobre les famílies i infants. 

Any del document:
2016

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat