Documents temàtics

Estudi diagnòstic per observar l’impacte de la precarietat en el treball i dels baixos ingressos sobre la salut.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per observar l’impacte de la precarietat en el treball i dels baixos ingressos sobre la salut.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per quantificar l'estalvi dels edificis del PMHB respecte als convencionals.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic sobre com el cost, disponibilitat i la qualitat de l'habitatge determinen les condicions de vida de les persones.

Any del document:
2018

El número 1 de Qüestions d’Habitatge, publicat al febrer del 1999, compara la realitat immobiliària de Barcelona i Madrid.

Any del document:
2000 o anterior

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al març del 1999, analitza la problemàtica de l’habitatge a la ciutat de Barcelona a partir de les dades del padró d’habitants del 1996, que va recollir per primera vegada dades sobre l’estructura de les llars i famílies, entre d’altres.

Any del document:
2000 o anterior

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al maig del 1999, reflexiona sobre els criteris de sostenibilitat urbana i valora l’experiència de l’edificació dels habitatges públics de Les Vores del Cinturó.

Any del document:
2000 o anterior

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al juny del 1999, té l’objectiu d’estimar les necessitats d’habitatge a la Regió Metropolitana de Barcelona segons les projeccions de població en el marc temporal 1996-2006.

Any del document:
2000 o anterior

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al setembre del 1999, repassa els diversos gravàmens implicats al llarg del cicle de vida i ús de l’habitatge i també conté algunes propostes de reconsideració de les regulacions.

Any del document:
2000 o anterior

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al maig del 2001, estudia la realitat del mercat de l’habitatge de Madrid i Barcelona a l'any 2000 incloent-hi els respectius entorns metropolitans.

Any del document:
2001

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat a l’octubre del 2001, conté una revisió de les idees sobre l’habitatge tenint en compte els canvis socials i familiars i els avenços tecnològics.

Any del document:
2001

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al març del 2002, relaciona les característiques de l’habitatge per barris amb la distribució i l’evolució de la població de nacionalitat estrangera a Barcelona.

Any del document:
2002

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al juny del 2002, recull diverses idees sobre l’habitatge: el model urbà apropiat per a cada ciutat, les noves tipologies de l’habitatge, els plans d’habitatge, la diversitat dels sistemes de producció, el finançament de la construcció i de l’adquisició, la rehabilitació com alternativa a la nova construcció, etc.

Any del document:
2002

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al setembre del 2002, analitza el mercat de l’habitatge en els municipis de l’àmbit metropolità de Barcelona per esbrinar la correlació existent entre el preu de l’habitatge i els canvis d’ubicació de la població.

Any del document:
2002

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al març del 2003, estudia els mecanismes i instruments que la legislació urbanística atorga als poders públics per elaborar polítiques de sòl i d’habitatge i la lògica en la qual es fonamenten.

Any del document:
2003

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat a l’abril del 2004, amb propostes alternatives de promoció per a una nova orientació de l’oferta d’habitatge protegit de la Societat Urbanística Metropolitana De Rehabilitació i Gestió, S.A. REGESA, té com a objectiu cercar i estudiar sistemes intermedis entre el lloguer públic i la venda d’habitatge protegit amb la pretensió d’optimitzar l’eficàcia social del patrimoni públic.

Any del document:
2004

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al juliol del 2005, està dedicat a un programa d’intermediació d’accés a l’habitatge de lloguer del mercat privat i a les mesures per fomentar l’entrada dels habitatges buits en el mercat.

Any del document:
2005

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat a l’octubre del 2005, presenta l’experiència dels apartaments amb serveis per a gent gran, un programa que a més d’oferir un habitatge adequat als seus usuaris es complementa amb serveis personalitzats de suport.

Any del document:
2005

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat al desembre del 2006, resumeix les conclusions de les jornades ‘Edifici, eficiència, energia’ que es van celebrar el 15 i 16 de juny del mateix any a Barcelona.

Any del document:
2006

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat a l’abril del 2009, presenta una visió dels principals registres que funcionen en l’àmbit europeu i espanyol i subratlla la importància d’establir un sistema que permeti a les administracions identificar i millorar la gestió de la demanda d’habitatge protegit.

Any del document:
2009

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat