Documents temàtics

Este número de Qüestions d’Habitatge, publicado en abril de 2009, presenta una visión de los principales registros que funcionan en el ámbito europeo y español y subraya la importancia de establecer un sistema que permita a las administraciones identificar y mejorar la gestión de la demanda de vivienda protegida.

Any del document:
2009

Aquest número de Qüestions d’Habitatge, publicat a l’octubre del 2009, recull els principals trets que defineixen el dret de superfície des de tres perspectives: l’Administració,  l’àmbit registral i la universitat.

Any del document:
2009

El número 18 de Qüestions d’Habitatge, publicado en diciembre del 2010, muestra las innovaciones para mejorar la certificación energética y reflexiona sobre la posición que se debe adoptar en este ámbito en la promoción de vivienda pública en Barcelona.

Any del document:
2010

Qüestions d'Habitatge nº19. Repensar el Patronat Municipal de l'Habitatge. La publicació que ara s'ha editat correspon al número 19 de la col.lecció i recopila les ponències de la jornada "Repensar el Patronat Municipal de l'Habitatge" que es va celebrar al Col.legi d'Arquitectes el 27 d'octubre de 2015.

Any del document:
2016

El número 20 del Qüestions d’Habitatge surt a la llum a finals d’aquest 2016 amb el títol "Polítiques comparades d’habitatge" i pren com a punt de partida un enfocament innovador: un estudi comparatiu entre casos d’estudi relacionats amb l’habitatge i l’urbanisme de diferents ciutats d’Europa i Amèrica, elaborat per un equip de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC).

Any del document:
2016

El número 20 del Qüestions d’Habitatge surt a la llum a finals d’aquest 2016 amb el títol "Polítiques comparades d’habitatge" i pren com a punt de partida un enfocament innovador: un estudi comparatiu entre casos d’estudi relacionats amb l’habitatge i l’urbanisme de diferents ciutats d’Europa i Amèrica, elaborat per un equip de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC).

Any del document:
2016

El número 20 del Qüestions d’Habitatge surt a la llum a finals d’aquest 2016 amb el títol "Polítiques comparades d’habitatge" i pren com a punt de partida un enfocament innovador: un estudi comparatiu entre casos d’estudi relacionats amb l’habitatge i l’urbanisme de diferents ciutats d’Europa i Amèrica, elaborat per un equip de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC).

Any del document:
2016

El número 22 del Qüestions d'Habitatge està centrat en el tema de la flexibilitat i la igualtat de gènere en l’habitatge.

Any del document:
2019

El número 22 del Qüestions d'Habitatge está centrado en el tema de la flexibilidad y la igualdad de género en la vivienda.

Any del document:
2019

The number 22 of Qüestions d'Habitatge is centered on the issue of flexibility and gender equality in housing.

Any del document:
2019

El número 23 del Qüestions d'Habitatge es fixa en els avantatges, reptes i potencial de la rehabilitació com a eina transformadora.
 

Any del document:
2019

El número 23 del Qüestions d'Habitatge se fija en las ventajas, retos y potencial de la rehabilitación como herramienta transformadora.

Any del document:
2019

Issue 23 of Qüestions d'Habitatge looks at the benefits, challenges and potential of rehabilitation as a transformative tool.

Any del document:
2019

This document summarizes the main points of the PDHB and the actions carried out during its implementation.

Any del document:
2018

Aquest document resumeix els punts principals del PDHB i les accions realitzades durant la seva aplicació.

Any del document:
2018

Este documento resume los puntos principales del PDHB y las acciones realizadas durante su aplicación.

Any del document:
2018

Questions fréquemment posées concernant le RDL 11/2020 COVID-19 en matière de logement (FAQ)

Any del document:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (FR). 

Any del document:
2020

En aquesta investigació s’analitzen les dades de les 2.452 persones que dormen als carrers de Barcelona detectades pel Servei d’Inserció Social en Medi Obert (SISMO), amb l’objectiu de presentar l’evolució de les característiques sociodemogràfiques de la població en situació de carrer i orientar les polítiques d’atenció.

Any del document:
2019

Guia amb les gestions bàsiques que s'han de fer quan es mor un familliar: contacte amb la funerària, tramitació per demanar un servei funerari bonificat, com demanar ajudar psicològica, etc.

Any del document:
2020

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat