Documents temàtics

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Any del document:
2014

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Any del document:
2014

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Any del document:
2012

Publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat.

 

Any del document:
2014

Recerca aplicada col·laborativa sobre la didàctica de les escoles de música. 

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa sobre la didàctica de les escoles de música. 

Any del document:
2014

Esta publicación es una guia de servicios y recursos municipales dirigida especificamente al colectivo trans de la ciudad.

Any del document:
2016

Aquesta publicació és una guia de serveis i recursos municipals adreçats específicament al col·lectiu trans de la ciutat.

Any del document:
2016

El barem que estableix l’annex I d’aquesta norma determina els criteris objectius per a la valoració del grau d’autonomia de les persones, amb vista a la capacitat per fer les tasques bàsiques de la vida diària, així com la necessitat de suport i supervisió sobre això per a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental, de conformitat amb el que estableix el capítol III, títol I, de la Llei 39/2006, de 14 de desembre.

Any del document:
Sense determinar

Estas primeras medidas, que comportan acciones tanto por el lado de los ingresos públicos como por el lado de los gastos, suponen una reducción de carácter inmediato del desequilibrio presupuestario en más de un punto porcentual del Producto Interior Bruto.

Any del document:
Sense determinar

Las medidas estructurales que acompañan a este paquete fiscal no son de menor trascendencia. Todas ellas tienen por fin último abrir nuevos mercados al sector privado y fomentar el desarrollo de la innovación y de nuevos servicios en sectores críticos para el crecimiento de la productividad y la reducción de costes empresariales.

Any del document:
Sense determinar

El present Reial decret Llei contempla les mesures extraordinàries adoptades per donar compliment al compromís del Govern d'accelerar, en 2010 i 2011, la reducció del dèficit inicialment prevista.

Any del document:
Sense determinar

Recerca aplicada col·laborativa sobre la necessitat de consensuar conceptualment que entenem per educació de carrer i conèixer l'impacte sobre les persones joves.

Any del document:
2018

Recerca aplicada col·laborativa per investigar la participació de les famílies en els processos d’intervenció professional als serveis socials d’atenció bàsica, a partir de la construcció d’un diagnosis sobre la que es proposa elaborar propostes de canvi.

Any del document:
2019

This report shows the parcial results achieved during the first year of implementation of the B-MINCOME pilot project (2017-2018) and assesses its impact on diferent participants’ life dimensions

Any del document:
2019

Combining a guaranteed minimum income and active social policies in deprived urban areas of Barcelona

Any del document:
2019

Infografia que resumeix la situació dels infants de P3 fins a 4rt d’ESO a Barcelona, a partir de les dades analitzades en l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. La infografia mostra quins són els reptes educatius de P3 fins a 4rt d’ESO, així com les dades més importants d’aquest període, les experiències rellevants que s’han posat en marxa a la ciutat i els principis de política local educativa.

Any del document:
2019

Infografia que resumeix la situació dels infants i adolescents més enllà del temps escolar, a partir de les dades analitzades en l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. La infografia mostra quins són els reptes educatius més enllà del temps escolar, així com les dades més importants d’aquest període, les experiències rellevants que s’han posat en marxa a la ciutat i els principis de política local educativa.

Any del document:
2019

Infografia que resumeix la situació dels adolescents en el secundària postobligatoria a Barcelona, a partir de les dades analitzades en l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. La infografia mostra quins són els reptes educatius de la secundària postobligatòria, així com les dades més importants d’aquest període, les experiències rellevants que s’han posat en marxa a la ciutat i els principis de política local educativa.

Any del document:
2019

Infografia que resumeix la situació de la petita infància a Barcelona, a partir de les dades analitzades en l’Informe d’Oportunitats Educatives de la infància i l’adolescència a Barcelona 2018-2019. La infografia mostra quins són els reptes educatius de la petita infància, així com les dades més importants d’aquest període, les experiències rellevants que s’han posat en marxa a la ciutat i els principis de política local educativa.

Any del document:
2019

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat