Documents temàtics

Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para la mejora del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.

Any del document:
Sense determinar

És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran. El seu objectiu és donar suport a les famílies que cuiden persones grans amb dependència, perquè puguin disposar de temps quan el necessiten.

Any del document:
2018

Es un programa de ayudas económicas para facilitar que las personas mayores con dependencia puedan estar temporalmente en un centro residencial privado para personas mayores. Su objetivo es dar apoyo a las familias que cuidan personas mayores con dependencia, para que puedan disponer de tiempo cuando lo necesiten.

Any del document:
2018

És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat o puguin gaudir d'assitència domiciliària. El seu objectiu és donar suport a les famílies que cuiden persones grans amb dependència, perquè puguin disposar de temps quan el necessiten.

Any del document:
2020

És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat o puguin gaudir d'assitència domiciliària. El seu objectiu és donar suport a les famílies que cuiden persones grans amb dependència, perquè puguin disposar de temps quan el necessiten.

Any del document:
2020

Es un programa de ayudas económicas para facilitar que las personas mayores con dependencia puedan estar temporalmente en un centro residencial privado o puedan recibir atención domiciliaria. Su objetivo es dar apoyo a las familias que cuidan personas mayores con dependencia para que puedan disponer de tiempo cuando lo necesiten.

Any del document:
2020

Resultados Finales B-MINCOME. Informe de integración de resultados.

Any del document:
2021

Informe ejecutivo.

Any del document:
2021

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, per encàrrec de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, del procés de cocreació en què 170 infants participen per transformar el Parc Central de Nou Barris i el Parc de la Pegaso en dos grans espais lúdics.

Any del document:
2018

Futlletó amb el resum d'activitats de l'Oficina d'Afers Religiosos de l'any 2014

Any del document:
Sense determinar

El Programa Làbora és un projecte pel foment de l’ocupació de les persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, liderat per l’Institut Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials Creu Roja, ECAS i FEICAT i del teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2017

Arxiu Excel a descarregar amb el resum de l'oferta de Respir a la ciutat de Barcelona

Any del document:
2019

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2017.

Any del document:
2017

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2018

.

Any del document:
2019

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2019.

Any del document:
2020

Breve recopilación de los principales datos y indicadores alcanzados por el Programa Làbora a lo largo de su actividad durante el año 2017

Any del document:
2017

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2018.

Any del document:
2019

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2019.

Any del document:
2020

Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat

Any del document:
2014

Aquest número de Barcelona Societat reflexiona sobre els drets humans a partir de mirades molt diverses, però sempre unides pel mateix fil conductor: la reflexió sobre el paper de la ciutat com a promotora i garant dels drets humans.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat