Documents temàtics

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2019.

Any del document:
2020

Breve recopilación de los principales datos y indicadores alcanzados por el Programa Làbora a lo largo de su actividad durante el año 2017

Any del document:
2017

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2018.

Any del document:
2019

Breve resumen de las principales actividades y indicadores del Programa Làbora relativos a su actividad durante el 2019.

Any del document:
2020

Edicions en format llibret publicats i elaborats per l'Ajuntament de Barcelona. Amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona i la Fundació Salut i Comunitat

Any del document:
2014

Aquest número de Barcelona Societat reflexiona sobre els drets humans a partir de mirades molt diverses, però sempre unides pel mateix fil conductor: la reflexió sobre el paper de la ciutat com a promotora i garant dels drets humans.

Any del document:
Sense determinar

El treball social amb grups ha estat des de sempre una de les modalitats clàssiques en la pràctica del treball social, però darrerament hi ha la impressió, entre molts professionals, que el treball social amb grups ha esdevingut una pràctica ocasional i molt pel darrera del treball social individual. Des de la RTS hem volgut reivindicar la força que suposa el treball amb grups per a la consecució dels nostres objectius.

Any del document:
Sense determinar

El projecte Xarxes va néixer el 2015, fruit de la iniciativa d’uns i unes professionals del Centre de Serveis Socials del Baix Guinardó i Can Baró. El projecte connecta persones voluntàries d'aquest barris amb les necessitats de famílies i menors en edat escolar que necessiten un reforç i crea vincles entre aquets actors per oferir més oportunitats als nens i nenes d'assolir amb èxit el seu projecte educatiu global.

Any del document:
2018

Treball en xarxa efectiu entre els diferents serveis i les i els professionals que intervenen des de diferents àmbits (serveis socials, salut,policia, justícia, àmbit judicial i educació) amb la finalitat d'actuar d'una manera més eficient davant les situacions de violència hacia les dones.

Any del document:
Sense determinar

Protocol for assessment of risk of violence against women by their partner or ex-partner. Effective networking between the different services and the professionals involved from different areas (social services, health, police, justice, judiciary and education) in order to act more efficiently in situations of violence against the women.

Any del document:
Sense determinar

El SAH és un servei gratuït de l’Ajuntament de Barcelona dirigit a homes que volen viure les seves relacions afectives d’una manera positiva, saludable i lliure de violència.

Any del document:
2016

El present informe vol exposar especialment l’estat de la qüestió a l’any 2016 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa i presentar com el compliment dels diferents objectius i accions han evolucionat durant els anys d’implementació del Pla i en clau de balanç.

Any del document:
2017

Aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2016 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Any del document:
2017

Aquest és el quart informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques. La finalitat principal de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2016 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Any del document:
2017

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) està pensat per ajudar les persones amb una autonomia limitada o en una situació de vulnerabilitat que necessiten suport a casa seva per mantenir-se en el domicili habitual amb unes condicions adients de convivència en el seu entorn familiar i comunitari. La seva finalitat és donar suport a l’hora de realitzar les activitats quotidianes de la vida diària  (higiene personal, anar a comprar, organització dels àpats i de la llar i d’altres) que s’estableixin en el pla de treball del SAD per promoure la seva autonomia personal i millorar la seva qualitat de vida.

Any del document:
2021

A vegades, de manera temporal i per diferents circumstàncies (problemes de salut, dificultats per conciliar la vida familiar i laboral…), necessitem un cop de mà per atendre els nostres infants. El Servei de Famílies Col·laboradores de l’Ajuntament de Barcelona us ajuda posant-vos en contacte amb una família propera, que durant un temps determinat us acompanyarà en la cura dels vostres infants.

Any del document:
2019

És un servei d’atenció domiciliària que permet millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans, amb discapacitat o dependència que viuen o passen moltes hores soles al seu domicili. En aquest díptic trobareu Informació breu sobre el servei, qui el pot demanar, on demanar-lo, quins són els requisits i on ampliar la informació.

Any del document:
2018

A Barcelona hi ha moltes famílies que, de manera temporal i per diferents circumstàncies (motius de salut, conciliació de la vida familiar i laboral...), no poden atendre els seus infants i necessiten la col·laboració d’una altra família que els ajudi. Aquest servei intervé per ajudar aquestes famílies i oferir-los una altra família propera que durant aquest temps la complementi i l’ajudi a atendre el nen o nena.

Any del document:
2018

És un servei de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix informació, formació i orientació tant als/les adolescents com a les seves famílies.

Any del document:
2015

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat