Documents temàtics

Es un servicio de atención domiciliaria que permite mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores, con discapacidad o dependencia, que viven o pasan muchas horas solas en su domicilio. En este tríptico encontraréis información breve del servicio, quien lo puede pedir, donde solicitarlo, cuales son los requisitos i donde ampliar la información.

Any del document:
2018

Servicio del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), complementario al servicio de transporte público regular, que facilita el desplazamiento en autobús adaptado o taxi a aquellas personas con especiales
dificultades de movilidad. La normativa de uso del servicio fue aprobada por el Consejo Rector del IMPD el 7 de octubre de 2009.

Any del document:
2017

Una sexualitat positiva i satisfactòria aporta molts beneficis, tant físics com psicoemocionals. Per aquest motiu, és essencial que durant aquesta època d’incertesa puguem resoldre dubtes amb relació a la covid-19 i explorar maneres de viure la sexualitat de forma plena, prenent decisions autònomes i informades.

Any del document:
2021

Una sexualidad positiva y satisfactoria aporta muchos beneficios, tanto físicos como psicoemocionales. Por este motivo, es esencial que durante esta época de incertidumbre podamos resolver dudas relacionadas con la COVID-19 y explorar maneras de vivir la sexualidad de forma plena, tomando decisiones autónomas e informadas.

Any del document:
2021

Recerca aplicada sobre l'evolució de les desigualtats socioeconòmiques i la mortalitat en nou àrees metropolitanes europees. 

Any del document:
2015

Framework has been designed together with the participation of different institutional actors and community of the city, to give Barcelona a Sexual and Reproductive Health Strategy.

Any del document:
2017

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Recull els objectius i les mesures amb què volem abordar a curt termini els impactes de la crisi de la covid-19 en la salut mental de la ciutadania.

Any del document:
2020

Estudi diagnòstic per disposar de dates objectivables que permetin determinar els sistemes energètics més eficients en habitatge públic municipal per a la gent gran. 

Any del document:
2017

Aquest informe recull els principals resultats de les darreres dades de l'Enquesta de població activa (EPA) sobre la situació laboral de les persones joves. També ofereix informació sobre els estudis i l'emancipació dels joves i les joves. L'informe compara sistemàticament la situació de la població juvenil amb l'adulta i, quan les dades ho permeten, analitza les diferències dins del grup de joves.

Any del document:
Sense determinar

L'informe fa referència a la població jove de 16 a 29 anys i es basa en dades generades per l'Idescat a petició de l'OCJ. La informació disponible en aquest document és, doncs, inèdita i ofereix una visió sobre la situació laboral del conjunt de la població jove.

Any del document:
Sense determinar

Recerca aplicada per crear una app que ajudi a les persones usuàries a prevenir actituds de risc i promogui comportaments d'autocura. 

Any del document:
2016

Quaderns d'assessorament per a dones sobre els drets laborals, la regularització de la situació administrativa dins l'Estat espanyol, sobre violència masclista en l'àmbit de la parella i per informar-se sobre els tràmits a fer per endegar un procés de divorci o separació.

Any del document:
2015

Aquest document s’ha elaborat per abordar el dret de la dignitat personal. Des de quatre àmbits de comportaments contraris als mínims ètics socialment i legalment establerts: el d’assetjament físic, psicològic, laboral i sexual s’explica quines conductes de la persona assetjadora poden ajudar a la persona assetjada a detectar la situació i quines recomanacions poden fer servir per afrontar l’existència d’aquest tipus de conductes negatives.

Any del document:
2016

Barcelona is a pioneer and leader in the promotion of policies to improve the quality of life of people with disabilities. Sensitive to the needs of this group, the Council has incorporated as its own to promote personal autonomy and independent living of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Any del document:
Sense determinar

En aquest article, Manuel Cruz aporta la seva visió sobre conceptes com “sentir-se” i “estar” sol o sola, el canvi de paradoxa entorn a la soledat en relació amb l’abandonament o el valor positiu o negatiu que s’atribueix a la soledat segons les circumstàncies i l’entorn de cada persona.

Any del document:
2021

En aquest article explorem quina relació hi ha entre el temps de connexió i la sociabilitat, parant atenció al tipus d’activitats que es desenvolupen, les plataformes utilitzades i els seus efectes en la gestió emocional.

Any del document:
2021

Las ayudas asociadas a la vivienda habitual son prestaciones económicas de urgencia social dirigidas a personas y unidades de convivencia con pocos recursos económicos y en situación de vulnerabilidad.

Any del document:
2021

Es un programa de ayudas económicas para facilitar que las personas mayores con dependencia puedan estar temporalmente en un centro residencial privado para personas mayores. Su objetivo es dar apoyo a las familias que cuidan personas mayores con dependencia, para que puedan disponer de tiempo cuando lo necesiten.

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat