Documents temàtics

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Any del document:
2017

Recerca aplicada col·laborativa per donar solidesa tècnica a la intervenció en població sense llar en base al model Housing First i en el context de Barcelona

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Any del document:
2017

Recerca aplicada per conèixer els resultats de la posta en marxa del model Housing First a la ciutat de Barcelona i la seva incidència en el model convencional d’escala per mostrar els efectes que té l’accés a un habitatge estable, combinat amb un suport intensiu o variable, a través d’un equip multidisciplinar, per facilitar la incorporació de la persona a la comunitat.

Any del document:
2017

Breu recull de les principals dades i indicadors assolits pel Programa Làbora al llarg de la seva activitat durant l’any 2017.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per contribuir a l’actual procés de definició d’un model integral d’espais familiars municipals per a la primera infància de Barcelona.

Any del document:
2017

Breve recopilación de los principales datos y indicadores alcanzados por el Programa Làbora a lo largo de su actividad durante el año 2017

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. Document base per elaborar altres informes o estudis i mesures de Govern.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per dissenyar la Renda Municipal d’Emergència a Barcelona per millorar les condicions de vida de les persones.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per identificar els punts prioritaris de millora de l'accessibilitat física i comunicativa de les parades de transport públic. 

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per observar l’impacte de la precarietat en el treball i dels baixos ingressos sobre la salut.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per valorar la possibilitat d’implementar una renda municipal d’emergència.

Any del document:
2017

Balanç anual de les activitats portades a terme durant el 2017 del Servei de detecció i reducció de la pobresa energètica i la millora de l’eficiència de les llars de les persones vulnerables. Indicadors i avaluació de l'activitat.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per consolidar la informació obtinguda de l’enquesta de les persones usuàries de CSS 2016. 

Any del document:
2017

La III Jornada Espai Làbora, celebrada el 15 de maig de 2017 al Born Centre de Cultura i Memòria, va consistir en una Jornada de Networking entre empreses i persones candidates per a desenvolupar un mercat laboral reservat a persones en risc d’exclusió, amb l’objectiu d’afavorir la ocupabilitat dels col·lectius més vulnerables de la ciutat.

Any del document:
2017

Estudi diagnòstic per proporcionar recomanacions que orientin futures polítiques públiques a nivell base. 

Any del document:
2017

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat