Documents temàtics

Les intervencions psicosocioeducatives en famílies amb infants en risc en el marc dels Serveis Socials Bàsics. Recerca aplicada. Resultats i conclusions.

Any del document:
2016

Estudi diagnòstic per determinar quins són els ingressos mínims necessaris de les llars (individuals o familiars) per no tenir privacions materials bàsiques i de serveis bàsics (sanitat, educació, etc.) i construir la Renda Municipal d’Emergència.

Any del document:
2016

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2016

Aquesta és la memòria 2015 de l’Acord Ciutadà, una publicació que pretén ser un reflex de l’activitat impulsada en el marc de l’Acord durant el darrer any.

Any del document:
2016

Balanç d’accions del Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2015

Any del document:
2016

Transcorregut el segon any de desplegament del Pla de Família 2013-2016 es presenta el 2on Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el segon informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2016

Transcorregut els primers tres anys de desplegament del Pla de les Persones Grans 2013-2016 es presenta el III Informe de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies estratègiques.

Any del document:
2016

Recerca aplicada sobre l'evolució de les desigualtats socioeconòmiques i la mortalitat en nou àrees metropolitanes europees. 

Any del document:
2015

En el decurs de la Jornada desenes d’empreses s’entre-vistaran amb persones candidates per cobrir llocs de treball o formar part de les seves bosses de treball. L’Ajuntament lliurarà el Segell Làbora a les empreses que participen en el projecte, certificant el seu reconeixement com a empresa solidària.

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Any del document:
2015

Recerca aplicada per construir un nou model d’intervenció, a partir d'un enfocament integral i global del tema de l'alimentació, per abordar i respondre, amb nous programes i serveis, a la inseguretat alimentària. 

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic on l'Ajuntament de Barcelona es planteja identificar mancances en matèria de despesa pública destinades a cobrir les necessitats bàsiques de les persones.

Any del document:
2015

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de les persones sense llar a Barcelona. 

Any del document:
2015

Transcorregut dos anys de desplegament del Pla per a la Infància 2013-2016 es presenta l’Informe de seguiment del Pla corresponent a l’any 2015. Aquest és el tercer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de seguiment i avaluació del Pla, que dona informació del grau de desplegament del mateix. L’objectiu de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2015 dels diferents objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies estratègiques de què es composa.

Any del document:
2015

Avaluacions que pretenen escatir si la millora (o no) de la problemàtica inicial es deu a haver participat en la intervenció del programa Primer la Llar des del model Housing First.

Any del document:
2015

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col•lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Any del document:
2014

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Any del document:
2014

El Baròmetre d'Infància i Famílies de Barcelona (BIFAB2014) és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) i té per objectiu oferir coneixement sobre la situació de les famílies de la ciutat amb fills i filles menors de 16 anys.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col·lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Any del document:
2014

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat