Documents temàtics

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Any del document:
2014

El Baròmetre d'Infància i Famílies de Barcelona (BIFAB2014) és un projecte de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de l'Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU) i té per objectiu oferir coneixement sobre la situació de les famílies de la ciutat amb fills i filles menors de 16 anys.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col•lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Any del document:
2014

Estudi diagnòstic per conèixer la situació de determinats col•lectius especialment vulnerables als efectes de la crisis.

Any del document:
2014

Recerca aplicada col·laborativa per definir i protocol•litzar les pràctiques d’atenció a famílies amb infants en risc. 

Any del document:
2013

Avaluacions per millorar i consolidar els serveis, a partir de les tasques del circuit. 

Any del document:
2013

Recerca aplicada per crear un model integral d’alliberament i recuperació de les dones que viuen en situació de violència masclista de parella, amb instruments de mesura validats i multidimensionals. 

Any del document:
2012

Recerca aplicada per comprovar les diferències significatives entre els homes que han rebut el tractament i els que no van entrar en el programa.

Any del document:
2012

En els darrers anys s'ha consolidat en pràcticament totes les democràcies europees l'anomenat Tercer Sector. Es tracta del conjunt d'entitats que gestionen serveis d'atenció a les necessitats socials. Aquestes entitats es mouen en un espai que no és públic ni privat, però alhora té elements d'ambdós sectors.

Any del document:
2011

En la present Memòria de creació de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Barcelona (IMSSB) es plantegen els elements justificatius i de fonamentació conceptual i de desenvolupament operatiu per a la seva creació.

Any del document:
2009

El Tercer Informe del CIIMU s'ha centrat en aportar noves evidències, entrevistant a pares i mares, professors i professores, nens, nenes i adolescents, i professionals de la intervenció social, sempre amb l'objectiu ètic de poder col·laborar en la formulació de polítiques socials compromeses a millorar el benestar material i relacional en la vida quotidiana de tota la ciutadania.

Any del document:
2008

Informe sobre la estratègia de millora dels serveis socials de l’atenció primària 2007.

Any del document:
Sense determinar

El present informe segueix l'estructura dels anteriors informes sobre l'estat dels serveis socials a Catalunya i s'ha actualitzat amb les darreres dades oficials disponibles fins a l'any 2013. També s'han aplegat en un únic epígraf els apartats d'anàlisi de context i d'anàlisi de les necessitats socials prioritàries a Catalunya.

Any del document:
Sense determinar

Aquest document és un estudi sobre la salut dels qui conviuen amb persones que tenen necessitats especials d'atenció o dependència.

Any del document:
Sense determinar

Durant l’any 2007 a la Direcció d’Acció Social hem continuat desenvolupant les activitats de gestió i programació dels diferents serveis. Cal destacar, però, que l’1 de gener va entrar en vigor la Llei 39/2006, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que ha suposat un canvi notable en els serveis socials bàsics.

Any del document:
Sense determinar

L’informe de Diagnosi 2015 ha de servir per tancar un cicle de recollida de dades i reflectir els aprenentatges metodològics adquirits per millorar el coneixement del fenòmen del sensellarisme.

Any del document:
Sense determinar

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat