Documents temàtics

Combinant una renda mínima garantida i polítiques socials actives en zones urbanes desafavorides de Barcelona

Any del document:
2019

Combining guaranteed minimum income and active social policies in Barcelona’s deprived urban areas

Any del document:
2019

L’equip de professionals dels centres us atendran i informaran sobre els serveis, prestacions i recursos socials als quals teniu dret.

Any del document:
2019

El equipo de profesionales de los centros te atenderá y te informará sobre los servicios, las prestaciones y los recursos sociales a los que tienes derecho.

Any del document:
2019

The teams of professionals in the centres will assist and inform you about the services, benefits and social resources portfolio you are entitled to.

Any del document:
2019

Les équipes de professionnels des centres vous recevront et vous renseigneront sur les services, prestations et ressources sociales auxquels vous avez droit.

Any del document:
2019

És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat per a gent gran. El seu objectiu és donar suport a les famílies que cuiden persones grans amb dependència, perquè puguin disposar de temps quan el necessiten.

Any del document:
2019

L’equip de professionals dels centres us atendran i informaran sobre els serveis, prestacions i recursos socials als quals teniu dret.

Any del document:
2019

Es un programa de ayudas económicas para facilitar que las personas mayores con dependencia puedan estar temporalmente en un centro residencial privado para personas mayores. Su objetivo es dar apoyo a las familias que cuidan personas mayores con dependencia, para que puedan disponer de tiempo cuando lo necesiten.

Any del document:
2019

L’equip de professionals dels centres us atendran i informaran sobre els serveis, prestacions i recursos socials als quals teniu dret.

Any del document:
2019

Descarrega aquí el butlletí n.2 del projecte B-MINCOME.

Any del document:
2019

Download the second newsletter of the B-MINCOME project.

Any del document:
2019

Un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2019

5ª Jornada del Programa Làbora. Espai de trobada entre empreses/entitats i candidats. El Làbora és un programa pel foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat de treball, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona amb la col·laboració de les entitats socials i el teixit empresarial de la ciutat.

Any del document:
2019

Díptic del Programa Làbora 2019

Any del document:
2019

És una targeta moneder creada per l’Ajuntament de Barcelona per cobrir les necessitats bàsiques d’infants de 0 a 16 anys.

Any del document:
2019

Es una tarjeta monedero creada por el Ayuntamiento de Barcelona para cubrir las necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes de 0 a 16 años.

Any del document:
2019

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Vols col·laborar perquè les persones grans no se sentin soles?

Any del document:
2018

El proyecto RADARS es una red de prevención i de acción comunitaria dirigida a detectar i prevenir situaciones de riesgo de las personas mayores, y a paliar los efectos negativos de la soledad no deseada, contando con la complicidad del entorno. ¿Quieres colaborar para que las personas mayores no se sientan solas?

Any del document:
2018

El projecte RADARS és una xarxa de prevenció i d’acció comunitària adreçada a detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans, i a pal·liar els efectes negatius de la solitud no volguda, tot comptant amb la complicitat de l’entorn. Si et sents sol o sola, pots comptar amb nosaltres.

Any del document:
2018

Pàgines

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets SocialsContactaAvís legal Accessibilitat