Innovació social

Cens d'habitatges buits

Descripció: 

Per elaborar el cens d’habitatges buits s’estableix una metodologia de treball basada en els següent criteris següents.

- Selecció dels habitatges a verificar sus­ceptibles de trobar-se en situació de desocupació, i que compleixen una o diverses de les condicions següents:

 • Habitatges amb baix o nul consum d’aigua (0-15 m3/sense comptador) en els últims dos anys (tant si hi ha persones empadronades com si no n'hi ha).
 • Habitatges on no hi ha cap persona empadronada.
 • Habitatges propietat d’entitats financeres.

- Visita dels habitatges:

 • Recollida del màxim d’informació, tant de les persones ocupants (si n’hi ha) com dels veïns i veïnes o de l’entorn.
 • Verificació de la desocupació: fer fins a cinc visites per comprovar l’estat d'ocupació de l’habitatge.
 • Aprofitar les inspeccions per comprovar l'estat de l'edifici i fer un registre de solars buits.
Problema al qual dona solució: 

El parc d'habitatge protegit a la ciutat se situa per sota del 2%. La mobilització d'habitatge privat és una de les línies fonamentals a treballar de cara a facilitar-ne l'accés, i atès que permetria incorporar habitatge assequible de manera ràpida i dispersa pels barris. Per fer-ho, però, és necessari tenir informació sobre la bossa d'habitatge buit existent que permeti, d'una banda, conèixer la realitat i impulsar mesures concretes d'activació en funció de les problemàtiques detectades i, d'altra banda, reforçar els mecanismes de captació d'habitatges per ampliar l'oferta d'habitatge assequible a l'abast dels diferents col·lectius sense capacitat d'accedir al mercat d'habitatge privat.

Objectius: 

L'objectiu fonamental de la identificació dels habitatges buits i desocupats presents a la ciutat és l'aplicació de mesures que en permetin l'ús residencial. Els objectius operatius són els següents:

 1. Conèixer l'habitatge buit existent.
 2. Impulsar l'ús d'aquests habitatges buits (oferint ajuts a la rehabilitació, la posada de l'habitatge a borsa, etc.).
 3. En cas que la propietat estigui en mans d'entitats financeres: sancionar per impulsar la cessió com a habitatge del parc assequible.
Accions principals: 
 • Treball previ de coneixement de les variables per discernir sobre quins habitatges cal fer una visita/ inspecció.
 • Realització de la visita/inspecció (personal propi i personal contractat com a plans d’ocupació de Barcelona Activa).
 • Anàlisi de les dades extretes i confecció d’informes detallats per barris i districtes.
 • Identificació de les casuístiques detectades i posada en coneixement als departaments i les àrees competents (a part de les pròpies d’Habitatge, també Ecologia Urbana i Serveis Socials, principalment).
Actors claus: 
 • Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació (IMHAB)
 • Barcelona Activa
 • Institut Municipal d’Informàtica
 • Gabinet Tècnic de Programació
 • Districtes
 • Gabinet d'Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP)
Calendari: 

Data d'inici: 2016 (octubre).

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

Prestació de serveis per al suport del cens: 212.400,98 € (2018).

Cost de Barcelona Activa per als plans d'ocupació.

Encàrrec a GESOP: 36.000 €.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat