Innovació social

ESPON 2020: adaptant les ciutats europees a l’envelliment de la població

Descripció: 

Al llarg d’un any les consultores Ecorys i Nordregio analitzen les principals polítiques destinades a les persones grans en vuit ciutat europees. L’objectiu és elaborar un informe comparatiu i detectar bones pràctiques que puguin ser útils per al conjunt de ciutats europees.

Problema al qual dona solució: 

Els reptes associats al canvi demogràfic i als processos d’envelliment en les ciutats europees.

Objectius: 

Ampliar el coneixement sobre els processos d’envelliment a les ciutats europees i analitzar les polítiques públiques en aquest àmbit, detectant bones pràctiques per compartir entre les ciutats europees.

Accions principals: 

Per a cada ciutat, l’estudi realitza: 

  • Anàlisi de dades i documentació.
  • Entrevistes en profunditat a agents clau. 
  • Grups de discussió amb persones grans.
Actors claus: 

Les ciutats implicades són:

  • Manchester (Regne Unit) 
  • Amsterdam i Hengelo (els Països Baixos) 
  • Barcelona i Saragossa (Espanya) 
  • Nantes (França) 
  • Oslo (Noruega) 
  • Göteborg (Suècia) 
Calendari: 

Data d'inici: 2019 (gener).

Data d'acabament: 2020 (gener).

Pressupost: 

248.972,00 €

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

ESPON 2020: adaptant les ciutats europees a l’envelliment de la població
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat