PAE (Punts d'Assessorament Energètic)

Descripció: 

La reducció de la proporció de llars en situació de pobresa energètica és un objectiu polític cada vegada més rellevant en els països desenvolupats. Des del punt de vista legal, l'energia, tot i ser un bé de primera necessitat, no està reconeguda explícitament com un dret. Els PAE (Punts d’Assessorament Energètic) són un servei de l'Ajuntament de Barcelona que ofereix la informació, l'atenció i la intervenció necessària per a què les persones puguin exercir els seus drets energètics i les companyies no els neguin l'accés als subministraments bàsics. Els PAE donen servei a tots els districtes de la ciutat des de gener de 2017 i compta amb 11 punta distribuïts per la ciutat.

Problema al qual dona solució: 

La proporció de llars que es troben en situació de pobresa energètica. 

Objectius: 

Combatre la situació de pobresa energètica, en concret:

 1. Garantir els drets que preveu la legislació vigent pel que fa a l’accés als subministraments bàsics.
 2. Millorar l’eficiència de les llars de la ciutat de Barcelona, sobretot de les més vulnerables.
Accions principals: 

El servei s’articula a partir de tres grans eixos de treball:

- Defensa de drets i millora de l’eficiència energètica. Aquest eix s’articula amb el desplegament dels següents serveis:

 • Servei d’informació i drets energètics (apoderament ciutadà a Front Office). Actualment disposa d'11 punts d’atenció a la ciutat.
 • Servei d’assessorament energètic (personalitzat i amb cita prèvia). Es presta en 5 punts a la ciutat (diferents dels 11 anteriors).
 • Servei d’intervenció a la llar.

- Foment de l’ocupació i millora de l’ocupabilitat.

- Prevenció i acció comunitària.

Actors claus: 
 • Centres de Serveis Socials
 • Centres d’Atenció Primària
 • Serveis d’Habitatge
 • Entitats socials, culturals, educatives i comunitàries de territori
 • Serveis municipals d’atenció a col·lectius diana (Servis d’Ajuda a Domicili, Teleassistència, etc.)
 • Bombers
 • Equipaments de proximitat
 • Companyies subministradores d’energia
Calendari: 

Data d'inici: 2017.

Data d'acabament: en curs.

Pressupost: 

2.250.000 €/any.

Estat del projecte: 
En curs*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

PAE (Punts d'Assessorament Energètic)
Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Cultura, Educació i Cicles de VidaContactaAvís legal Accessibilitat