Innovació social

VINE: una nova manera de fer la primera atenció als Centres de Serveis Socials

Descripció: 

Es tracta de crear una nova manera d'oferir la primera atenció als CSS des d’un enfocament grupal. A través de sessions grupals es vol reforçar la vinculació i apoderament de les persones, així com també la normalització de situacions complexes. El projecte explora la possibilitat de generalitzar aquesta forma de donar resposta a les necessitats d’atenció i orientació de les persones, en tant que aporta més valors i beneficis que l’atenció individual i, alhora, incideix positivament en el temps d’espera.

Problema al qual dona solució: 
  • Llistes d’espera continuades.
  • Repetició de la informació per part dels professionals.
  • Usuaris amb una visió de no igualtat en les respostes.
Objectius: 
  1. Donar una resposta més immediata i àgil als usuaris dels Centres de Serveis Socials (CSS), i reduir així les llistes d’espera.
  2. Facilitar als professionals una utilització més eficient del temps.
  3. Reforçar la percepció de transparència en la gestió de recursos.
Accions principals: 
  • Disseny d’un model de les primeres atencions en grup.
  • Implementació d’una prova pilot del projecte en deu CSS.
  • Avaluació de la prova pilot.
Actors claus: 

Centres de Serveis Socials

Calendari: 

Data d'inici: 2018 (juny).

Data d'acabament: 2019 (abril).

Pressupost: 

Recursos interns

Estat del projecte: 
Acabat*

* Possibles estats del projecte

En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.

Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.

Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.

Ajuntament de BarcelonaÀrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBIContactaAvís legal Accessibilitat