Documentos temáticos

Guía elaborada en el marco de la Estrategia municipal contra la soledad 2020-2030.

Año del documento:
2023

Este documento tiene por objectivo aportar información que permita operativizar el conocimiento de las diferentes entidades del distrito y facilite los primeros pasos a la hora de orientar o derivar una persona joven del distrito del Eixample.

Año del documento:
2023

Evolució i relació amb el mercat laboral.

Año del documento:
2023

L’informe Dades clau d’infància i adolescència 2021 a Nou Barris presenta i analitza les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència (SIIAB) al districte. És un informe específic de districte que parteix de l’informe global de ciutat Dades Clau d’Infància i Adolescència de Barcelona, de l’Observatori 0-17 BCN.

Año del documento:
2023

Pla de treball del Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG) i propostes al Govern 2023-2027

Año del documento:
2023

Recomanacions per a l’abordatge de les violències sexuals cap a la infància i l’adolescència als casals infantils, ludoteques i centres oberts municipals.

Año del documento:
2023

Fulletó de la campanya sobre Infeccions de Transmissió Sexual.

Año del documento:
2023

Guide produced within the framework of the Municipal Strategy Against Loneliness 2020-2030

Año del documento:
2023

Butlletí "Barcelona contra la soledat". Butlletí nº 21. Juny 2023 (2).

Año del documento:
2023

Recomanacions per a l’abordatge de les violències sexuals cap a la infància i l’adolescència als casals infantils, ludoteques i centres oberts municipals.

Año del documento:
2023

Acta del GT d'Igualtats d'Oportunitats en la Infància del CMBS, curs 2021-2022. 

Año del documento:
2023

Butlletí "Barcelona contra la soledat". Butlletí nº 17. Febrer 2023

Año del documento:
2023

L’informe Dades Clau d’Infància i Adolescència a Barcelona presenta i analitza, amb caràcter anual, les dades del Sistema Integral d’Indicadors d’Infància i Adolescència de Barcelona (SIIIAB) de l’Observatori 0-17 BCN. L’informe 2022 s’ha elaborat a partir de l’anàlisi de 150 indicadors i ha servit com a actualització de la base diagnòstica per al Pla d’infància de Barcelona 2021-2030. Aquesta edició inclou moltes dades noves, ja que, entre d’altres, s’han pogut actualitzar molts indicadors provinents de les dues úniques enquestes que respon la població infantil i adolescent de la ciutat i que es duen a terme cada 4 anys: EBSIB i FRESC.

Año del documento:
2023

Acta del GT de Drogodependències del CMBS, curs 2022-2023

Año del documento:
2023

Acta del GT de Salut del CMBS, curs 2022-2023.

Año del documento:
2023

Programa de la 5a edició del Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona.

Año del documento:
2023

És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin estar temporalment en un centre residencial privat o puguin gaudir d'assitència domiciliària. El seu objectiu és donar suport a les famílies que cuiden persones grans amb dependència, perquè puguin disposar de temps quan el necessiten.

Año del documento:
2023

Programa de la 3a jornada de l'Estratègia de salut sexual i reproductiva de Barcelona: "Avenços i reptes en la garantia dels drets sexuals i reproductius"

Año del documento:
2023

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Cultura, Educación y Ciclos de VidaContactaAviso legal Accessibilidad