Documentos temáticos

This manual aims to help eliminate communication barriers that prevent access to cultural content to a part of the population.

Año del documento:
2018

Estudi diagnòstic per explotar les dades del projecte adaptant-nos a casa (prova pilot IMPD-CONSORCI SANITARI BCN) d’adaptació funcional a la llar per a persones amb discapacitat fisica adquirida.

Año del documento:
2015

Estudi diagnòstic per explotar les dades del projecte adaptant-nos a casa (prova pilot IMPD-CONSORCI SANITARI BCN) d’adaptació funcional a la llar per a persones amb discapacitat fisica adquirida.

Año del documento:
2013

Estudi diagnòstic sobre la dificultat per determinar la necessitat d’incentius per augmentar la flota de taxis adaptats als nivells desitjats i per determinar l’import de les contraprestacions necessàries per incentivar la transformació dels vehicles. 

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic sobre la dificultat per determinar la necessitat d’incentius per augmentar la flota de taxis adaptats als nivells desitjats i per determinar l’import de les contraprestacions necessàries per incentivar la transformació dels vehicles. 

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic sobre la incidència de pràctiques irregulars en els preus de viatges en taxis adaptats.

Año del documento:
2016

The IMD are promoting this study, in collaboration with Parks and Gardens, with the aim of finding out and communicating the value of the social impact of the Job-Placement Programme, by identifying the benefits of the programmes for all stakeholders, to examine the feasibility of expanding programmes such as these to other public companies.

Año del documento:
Sense determinar

En aquest estudi s'avalua el benefici social i econòmic que ha generat la inversió en el Servei Municipal d'Assistent Personal, que possibilita la vida independent de les persones amb discapacitat. Les conclusions de l'estudi ens confirmen la idoneïtat d'aquesta línia de treball, coherent amb la Convenció Internacional de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, que contribueix d'una manera rendible i sostenible a construir una ciutat per a totes les persones.

Año del documento:
2013

Barcelona és una ciutat activa en el camp de la inclusió social. Mitjançant l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, l’Ajuntament ha treballat durant més de trenta anys per la integració de les persones amb discapacitat en tots els àmbits de la vida ciutadana, i ha apostat especialment per la seva inserció laboral.

Año del documento:
2013

Barcelona és una ciutat pionera i capdavantera en l’impuls de polítiques per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat. Sensible a les necessitats d’aquest col·lectiu, l’Ajuntament ha incorporat com a propi l’objectiu de promoure l’autonomia personal i la vida independent de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

Año del documento:
Sense determinar

Un llibre que informa de les iniciatives dutes a terme i dels resultats de la col·laboració entre els diversos departaments municipals i les persones amb discapacitat.

Año del documento:
Sense determinar

En aquest llibre trobareu exemples concrets de la feina que fem perquè Barcelona esdevingui una veritable ciutat sense barreres ni obstacles de cap tipus; ben al contrari, una ciutat que ofereix les mateixes oportunitats a tots els barcelonins i les barcelonines.

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic en el marc del Pla d’Accessibilitat Universal de la ciutat de Barcelona 2016-2026, l’IMPD encarrega aquest estudi per valorar a nivell intern la qualitat de l’atenció a les persones amb discapacitat per part de l’organisme.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic en el marc del Pla d’Accessibilitat Universal de la ciutat de Barcelona 2016-2026, l’IMPD encarrega aquest estudi per valorar a nivell intern la qualitat de l’atenció a les persones amb discapacitat per part de l’organisme.

Año del documento:
2017

Este folleto pretende sensibilizar a los profesionales de las diferentes disciplinas del mundo del diseño -grafismo, artes visuales, artesanía, arquitectura, moda, joyería, muebles e industriales- sobre la necesidad, la responsabilidad y el compromiso que tenemos con la sociedad de potenciar la creación de entornos, servicios, herramientas y productos de fácil uso para la mayoría de las personas.

Año del documento:
Sense determinar

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Año del documento:
Sense determinar

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats.

Año del documento:
Sense determinar

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

The objective of the research is to quantify the economic strain taken on by people with disabilities and their families in order to maintain the same Standard of living as the people around them.

It was promoted by the Municipal Institute of People with Disabilities and the Catalan Committee of Representatives of People with Disabilities (COCARMI) and was produced by the ESCI-UPF School of International Studies. The Sant Joan de Déu Health Complex also took part in the production and various leading federations in this field, including the ECOM Federation, the Catalan Federation of Intellectual Disability (DINCAT), the Catalan Federation of Mental Health and the National Organisation of Spanish Blind People (ONCE).

Año del documento:
2020

El objetivo de la investigación es cuantificar el sobresfuerzo económico que asumen las personas con discapacidad y sus familias para mantener los estándares de vida de su entorno inmediato.

Ha sido impulsado por el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Barcelona y el Comité Catalán de Representantes de Personas con Discapacidad (COCARMI), y desarrollado por la Escuela Superior de Comercio Internacional – Universidad Pompeu Fabra- (ESCI-UPF  School of International Studies). También han colaborado el Parque Sanitario de Sant Joan de Déu y diverses entidades referentes y representativas de las personas con discapacidad, como la Federación ECOM, la Federación Catalana de Discapacidad Intelectual (DINCAT), la Federación de Salud Mental Cataluña y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Año del documento:
2020

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad