Documentos temáticos

Estudi diagnòstic sobre possibilitar el treball en xarxa entre IMPD i IMEB per al disseny de polítiques publiques sobre esport inclusiu.

Año del documento:
2015

L’objectiu d’aquest estudi és aportar elements d’aprofun-diment i d’objectivació pel que fa al greuge econòmic comparatiu de viure amb discapacitat. És a dir, el sobreesforç econòmic que ha de realitzar una persona amb discapacitat respecte de les persones que no en tenen.

Año del documento:
2006

L’objectiu de la recerca és quantificar el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per tal de mantenir els estàndards de vida del seu entorn immediat. És un estudi impulsat per l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i elaborat per la universitat ESCI-UPF School of International Studies i el Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Amb el suport d'entitats i institucions del sector.

Año del documento:
2019

L’objectiu de l’estudi és quantificar el sobreesforç econòmic que assumeixen les persones amb discapacitat i les seves famílies per tal de mantenir els estàndards de vida del seu entorn immediat.

Ha estat impulsat per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona i el Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI) i elaborat per la universitat Escola Superior de Comerç Internacional – Univeristat Pompeu Fabra (ESCI-UPF  School of International Studies). També hi ha col·laborat del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i diverses entitats diverses referents i representatives de les persones amb discapacitat, com la Federació ECOM, la Federació Catalana de Discapacitat Intel·lectual (DINCAT), la Federació de Salut Mental Catalunya i l’Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE).

Año del documento:
2020

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per l’establiment d’una antena del servei que doni cobertura als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, prevista pel 2018.

Año del documento:
2017

Informe sobre els drets humans de les persones amb discapacitat física i sensorial a la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic sobre els salaris de les persones amb discapacitat considerats a la Mostra Contínua de Vides Laborals, 2016.

Año del documento:
2016

Estudi diagnòstic sobre els salaris de les persones amb discapacitat considerats a la Mostra Contínua de Vides Laborals, 2017.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic sobre els salaris de les persones amb discapacitat considerats a la Mostra Contínua de Vides Laborals, 2016.

Año del documento:
2016

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Año del documento:
2011

El texto consolidado presenta, en un único redactado, el Estatuto del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad, aprobado por el Plenario del Consejo Municipal del Ayuntamiento de Barcelona el 14 de octubre de 2005 y publicado en el BOPB el 15 de noviembre de 2005; así como su modificación aprobada en fecha 30 de marzo de 2019 y publicada en el BOPB el 23 de mayo de 2019, para facilitar su lectura y comprensión.

Año del documento:
2019

El text consolidat presenta, en un únic redactat, els Estatuts de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, aprovats per Plenari del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona el 14 d’octubre de 2005 i publicats al BOPB el 15 de novembre de 2005; així com la seva modificació aprovada en data 30 de març de 2019 i publicada al BOPB el 23 de maig de 2019, per facilitar la seva lectura i comprensió.

Año del documento:
2019

Estudi diagnòstic per orientar les polítiques de prevenció de la soledat no desitjada entre les persones amb diversitat funcional / discapacitat.

Año del documento:
2021

Aquest estudi té per objectiu l'anàlisi dels diferents aspectes que incideixen en la prestació del Servei de Transport Especial de l’IMD i EMT a la ciutat de Barcelona, i l’estimació de les necessitats actuals, per tal de poder fer unes previsions adequades per als propers anys. El present informe també dóna compliment a la proposició aprovada a la Comissió d’Acció Social i Ciutadania.

Año del documento:
Sense determinar

Este manual quiere contribuir a eliminar las barreras de la comunicación que impiden el acceso a los contenidos culturales a una parte de la población.

Año del documento:
2018

Aquest manua vol contribuir a eliminar les barreres de la comunicació que impedeixen l’accés als continguts culturals a una part de la població.

Año del documento:
2016

Una guia que dona indicacions i consells senzills i útils als comerciants de la ciutat per fer més accessibles els seus establiments i oferir un servei de qualitat adequat a les necessitats de tothom.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per l'actualització de l’estudi de l’any 2006 i per aportar criteris per definir estratègia de descomptes o tarifació social per a persones amb discapacitat.

 

Año del documento:
2018

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad