Documentos temáticos

Aquesta Llei estableix i regula les bases del règim jurídic, el procediment administratiu comú i el sistema de responsabilitat de les administracions públiques, i és aplicable a totes elles.

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta Llei regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació d’un Sistema   per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques.

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta Llei regula les condicions bàsiques de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència mitjançant la creació d’un Sistema   per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (SAAD), amb la col·laboració i participació de totes les administracions públiques. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2005.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2006.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2007.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2008.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2009.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2010.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2011.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2012.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2013.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2014.

Año del documento:
Sense determinar

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2015.

Año del documento:
2016

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2016.

Año del documento:
2018

L’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona (IMPD) és un organisme autònom de l’Ajuntament de Barcelona. L’IMPD té com a missió promoure activitats, programes i serveis per a les persones amb discapacitat i diversitat funcional de Barcelona, mitjançant els propis equips de treball i la col·laboració amb les entitats, per a la millora de la qualitat de vida, l’autonomia personal i la vida independent d’aquestes persones.

Año del documento:
2019

Resum d'activitats de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona a l'any 2018.​

Año del documento:
2018

Recerca aplicada que té com a finalitat millorar el sistema de transport especial per persones amb discapacitat

Año del documento:
2021

Concreció de les característiques del Model d'atenció dels Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) que formen part de la Xarxa Bàsica de Serveis Socials i de la Xarxa Pública de CDIAPs de Catalunya, gestionats des de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona.​

Año del documento:
2019

Concreció de les característiques del Model del Servei d'Assistència Personal de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Barcelona.

Año del documento:
2019

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad