Documentos temáticos

Guia amb l’objectiu d’oferir un instrument de suport i proper a la realitat, que respongués a les necessitats dels professionals dels serveis socials bàsics en relació amb l’atenció a les drogodependències.

Año del documento:
Sense determinar

Estudi diagnòstic sobre la necessitat de construir una nova agenda política sobre la cura transformadora i feminista i quins han de ser els seu eixos principals.

Año del documento:
2016

Fullet informatiu de l'Agència de Salut Pública. Versió en castellà.

Año del documento:
Sense determinar

Un conte per llegir i comentar amb tota la família.

Año del documento:
Sense determinar

Conferència íntegra realitzada per Laia Ortiz, Tinenta d'Alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, el 13 de juny de 2017 al CCCB. Aquesta conferència es va realitzar amb motiu de la culminació dels dos primers anys de mandat, i amb l'objectiu de resumir els avenços assolits i els reptes de futur plantejats per a la resta de mandat.

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic per realitzar un canvi de funcionament (Pla de Millora) del SAD (servei d’atenció domiciliaria).

Año del documento:
2017

El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de   Alzheimer y otras demencias del Imserso de Salamanca presentan esta bibliografía, un puente literario tendido entre los niños y los mayores, entre la infancia y la vejez.

Año del documento:
Sense determinar

Aquesta enquesta pretén:

-Aportar coneixement sobre les condicions de vida, els hàbits i els valors de la gent jove barcelonina amb edats compreses entre els 15 i els 34 anys.

-Traçar un perfil general de les característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels i de les joves i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que composen la realitat juvenil.

-Analitzar l’impacte de la situació derivada de la Covid-19.

Año del documento:
2020

Entrevista telefònica realitzada entre el 8 i 23 de juny de 2020 sobre la soledat.

Año del documento:
2020

Entrevista telefònica realitzada entre el 8 i 23 de juny de 2020 sobre la soledat.

Año del documento:
2020

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors.

Año del documento:
2021

Estudi diagnòstic per saber quina és la situació de les persones amb dependència per veure quines són les deficiències i mirar de plantejar accions que millorin el seu benestar i dels seus cuidadors. 

Año del documento:
2018

Estudi sobre les entitats que actuen en els àmbits de la salut i el suport social a la ciutat i dels grups que hi estan vinculats.

Año del documento:
2011

Barcelona Cuida es un centro pionero que pretende dar visibilidad a todos los recursos existentes en la ciudad dentro del ámbito de los cuidados, y ponerlos al alcance de todo el mundo. Su objetivo es ser un espacio de referencia para facilitar a la ciudadanía información sobre todos los servicios y recursos del territorio, y fomentar el intercambio y el trabajo en red de los dispositivos.

Año del documento:
2021

Barcelona Cuida és un centre pioner que vol donar visibilitat a tots els recursos existents a la ciutat en l’àmbit de la cura i posar-los a l’abast de tothom. Vol ser un espai de referència per facilitar la informació a la ciutadania sobre tots els serveis i els recursos del territori, i promoure l’intercanvi i el treball en xarxa dels dispositius.

Año del documento:
2021

Aquest document és una aproximació general als efectes principals dels canvis ocorreguts a la ciutat en la primavera de 2020.

Año del documento:
2020

Marc d’actuació que s’ha dissenyat conjuntament amb la participació de diferents agents institucionals i comunitaris de la ciutat, per tal de dotar a Barcelona d’una Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva.

Año del documento:
2017

Marco de actuación que se ha diseñado conjuntamente con la participación de diferentes agentes institucionales y comunitarios de la ciudad, para dotar a Barcelona de una Estrategia de Salut Sexual i Reproductiva.

Año del documento:
2017

L’Estratègia contempla els objectius i els eixos fonamentals que orienten l’acció dels propers anys per millorar el benestar de les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents de forma no retribuïda.

Año del documento:
2019

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad