Documentos temáticos

Desenvolupament de les accions de promoció de la salut sexual a la ciutat des de l’àmbit de la comunitat.

Año del documento:
2018

Aspectes clau de la intervenció pel suport tècnic i acompanyament a les noies menors d’edat que vulguin interrompre l’embaràs.

Año del documento:
2018

Desenvolupament de les accions de promoció de l’atenció integral de la salut sexual que es realitzin a la ciutat.

Año del documento:
2018

Identificació de problemes o punts febles en la prevenció i atenció a les ITS/VIH, propostes d’abordatge i actuacions.

Año del documento:
2018

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
2017

Marc estratègic per les línies de l'atenció integrada social i sanitària de la ciutat de Barcelona.

Año del documento:
2017

Aplicació de les noves guies i clàusules de contractació social i ambiental de l'Ajuntament en les entitats proveïdores de salut a Barcelona.

Año del documento:
2018

Avaluacions sobre l'efectivitat d'una intervenció preventiva del sobrepes i l'obesitat per millorar la nutrició, augmentar l'activitat física, modular els hàbits sedentaris i augmentar el número d'hores de son entre escolars de 3-5 anys d'edat. 

Año del documento:
2017

Avaluacions de l'oferta assistencial oferida als pacients amb Diagnòstic Dual, analitzar el seu impacte en l'ús de serveis sanitaris i el seu cost-efectivitat. 

Año del documento:
2017

Estudi diagnòstic sobre l'evolució de les desigualtats en la mortalitat entre àrees petites de Barcelona. 

Año del documento:
2017

FAQs on Royal Decree-Law 11/2020 on COVID-19 in relation to housing

Año del documento:
2020

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado los servicios para cubrir las necesidades básicas de alojamiento, higiene y alimentación. Se trata de una medida excepcional en el marco de la crisis a consecuencia de la Covid-19.

Año del documento:
2020

Preguntes freqüents sobre sol·licituds de protecció internacional, d'estrangeria i d'informes d'estrangeria durant el període d'estat d'alarma per la Covid-19 (EN).

Año del documento:
2020

L’Ajuntament de Barcelona ha reforçat els serveis per a cobrir les necessitats bàsiques d’allotjament, higiene i alimentació. Es tracta d’una mesura excepcional en el marc de la crisi a conseqüència de la Covid-19.

Año del documento:
2020

Fitxa sobre el grup de recerca de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3), de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Año del documento:
2020

Fitxa sobre el grup de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Año del documento:
2019

Fitxa sobre el grup de recerca dels departaments de Pisicologia Social i Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Año del documento:
2020

Fitxa del grup de recerca de DAFITS - Universitat Rovira i Virgili (URV).

Año del documento:
2019

Fitxa sobre el grup de recerca del Departament de Psicologia Evolutiva i de la Educació de la Universitat de Barcelona (UB).

Año del documento:
2020

L’Estratègia de Prevenció del Suïcidi de Barcelona impulsa actuacions per avançar en diferent temes clau a la ciutat per la prevenció del suïcidi.

Año del documento:
2020

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad