Documentos temáticos

Valoracions des de la Taula de Salut Mental.

Año del documento:
2018

Valoracions des de la Taula de Salut Mental.

Año del documento:
2019

Valoracions des de la Taula de Salut Mental.

Año del documento:
2018

Mapa de serveis i recursos de Salut Mental per a la ciutadania de Barcelona

Año del documento:
2021

El present document recull el treball de mapeig, operativització i coneixement compartit dels grups de suport del districte que poden servir per millorar el benestar psicològic d’aquest col·lectiu.

Año del documento:
2020

Mapaptge dels serveis destinats a Joves i Salut Mental del districte de Ciutat Vella.

Año del documento:
2020

El present marc estratègic (juliol 2019) integra les accions avançades pel CASL i els seus grups de treball durant el 2018 i el 2019, per tal de donar continuïtat a les accions durant els propers anys.

Año del documento:
2019

Memòria Comissió d’habitatge. Taula de Salut Mental de Ciutat Vella.

Año del documento:
2016

La guia Menja saludable, viu sostenible, impulsada per l'Ajuntament de Barcelona, és una eina global que recull recomanacions, recursos i activitats que promouen l’alimentació saludable i la sostenibilitat. Aquesta guia ha estat elaborada en el marc de Barcelona Capital Mundial Alimentació Sostenible 2021.

Año del documento:
2021

El llibre Ments és una iniciativa de sensibilització i de transformació a través de les paraules i les històries de vida dels propis protagonistes, persones afectades per malalties mentals i les seves famílies.

Año del documento:
Sense determinar

Recomendaciones ante una ola de calor.

Año del documento:
2021

Recomanacions davant onada de calor.

Año del documento:
2021

Aquesta guia s’adreça a professionals dels mitjans de comunicació de diaris, revistes, ràdio, televisió i web que, entenent el seu rol fonamental, vulguin cuidar les comunicacions sobre la pèrdua i el dol ara més que mai, tot incorporant nous coneixements i una nova sensibilitat en la seva manera de dir i escriure que contribuiran a acompanyar, ajudar emocionalment i aportar eines a les persones que ho necessitin. La guia ha estat elaborada pel Grup de treball d’acompanyament al dol de la Taula de Salut Mental de Barcelona, impulsada per Ajuntament de Barcelona​.

Año del documento:
2020

Esta publicación trata de ser una guía sencilla que facilite a la persona afectada y a su cuidador adaptar su vida a la enfermedad de Parkinson, a los cambios que la patología ocasiona en las actividades de la vida diaria.

Año del documento:
Sense determinar

Recerca aplicada sobre la gestió de la salut pública global. 

Año del documento:
2017

El Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013–2016 és el document que recull les polítiques i actuacions de l’Ajuntament de Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus efectes negatius en les persones, les famílies i la societat.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest Pla parteix del que s’ha aconseguit amb els plans anteriors, i busca mantenir l’impuls i la resposta de qualitat, explorant enfocaments més integrals sobre les drogues legals i il·legals, tot definint una política integral.

Año del documento:
Sense determinar

El Pla de salut de Catalunya ens marca els grans reptes de país fins al 2020, orientats a reforçar el sistema sanitari català universal, públic i equitatiu. Un dels trets diferencials més marcats d’aquest Pla de salut 2016-2020 és la inclusió d’objectius de salut que busquen específicament disminuir les desigualtats socials en salut.

Año del documento:
2016

La intervenció en salut comunitària és una estratègia que té com a finalitat la millora de la salut d’una comunitat definida. La salut comunitària contempla la concepció social de la salut, que té en compte l’àmbit social en què es produeixen els fenòmens de salut-malaltia i aplica un abordatge integral dels processos salut-malaltia, tenint en compte els nivells macro i microsocial i la participació de les comunitats, les institucions i sectors sanitaris i no sanitaris en la presa de decisions.

Año del documento:
Sense determinar

La salut mental s’ha convertit en un objectiu primordial a la Unió Europea, ja que s’estima que aproximadament un 15% de la població pateix o patirà algun trastorn mental al llarg de la seva vida. Els grans objectius polítics transnacionals necessiten una plasmació  concreta en el territori on s’hauran, finalment, de desenvolupar.

Año del documento:
2018

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad