Documentos temáticos

Decret d'alcaldia sobre la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals de conformitat amb la Mesura de Govern de 15 de març de 2013.

Año del documento:
Sense determinar

Aquest document és fruit del projecte de col·laboració entre el Consorci de Salut i Social de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per l’adaptació de les noves clàusules de contractació social i ambiental en les entitats proveïdores de salut a la ciutat.

Año del documento:
2018

Convenció adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989.

Año del documento:
Sense determinar

Convenció adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989. Aquesta és la versió en lectura fàcil.

Año del documento:
2017

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats.

Año del documento:
Sense determinar

La Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat recull els drets humans i les llibertats fonamentals de les persones que tenen una discapacitat. L’objectiu de la Convenció és que es respectin aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

Convenció per aconseguir la plena igualtat entre l'home i la dona, modificar el paper tradicional tant de l'home com de la dona en la societat i en la família.

Año del documento:
Sense determinar

Convenció per aconseguir la plena igualtat entre l'home i la dona, modificar el paper tradicional tant de l'home com de la dona en la societat i en la família. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

Guia bàsica sobre l'assetjament escolar i la violència entre iguals, on es defineixen els conceptes clau, les diferents tipologies i els protagonistes del fenomen i es donen pautes per a la intervenció, entre altres coses.

Año del documento:
Sense determinar

Guia bàsica publicada el 2005 on es donen algunes definicions i consells per treballar el bullying dins l'aula amb alumnes de secundària.

Año del documento:
Sense determinar

Recerca aplicada per analitzar la resposta humanitària i el suport psicosocial davant el terrorisme.

Año del documento:
2018

Recerca aplicada col·laborativa sobre com les accions realitzades des de la política pública poden contribuir a fomentar el paper de la comunitat en l'organització social de les cures. 

Año del documento:
2019

La guia neix com a instrument de consulta, eminentment pràctica, amb l'objectiu d'oferir recolzament a la feina diària de les famílies, amb l'ànim d'ajudar-les a cuidar millor als seus familiars i cuidar-se a ells mateixos.

Año del documento:
Sense determinar

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. L’informe fa una radiografia sobre la infància i adolescència de la ciutat, una primera aproximació en xifres, a partir de les dades actuals disponibles en aquell moment. Es tracta del primer document que s’elabora en el marc de l’Observatori 0-17 BCN.

Año del documento:
2017

L’informe "Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018" s'elabora amb les últimes dades disponibles a nivell de ciutat i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència, elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència. 

Año del documento:
2019

Declaració llegida en l'Acte de commemoració del dia internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, el dia 31 de maig, i en la sessió plenària del dia 6 de juny de 2012.

Año del documento:
Sense determinar

El 17 de maig de 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals. Per això es va adoptar aquest dia com a data emblemàtica per a recordar que cal donar resposta a tota situació d'hostilitat, violència i discriminació vers les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

Año del documento:
Sense determinar

Declaració institucional per al reconeixement del Poble Gitano i del seu genocidi durant la Segona Guerra Mundial.

Año del documento:
Sense determinar

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats.

Año del documento:
Sense determinar

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBIContactaAviso legal Accessibilidad