Documentos temáticos

Convenció per aconseguir la plena igualtat entre l'home i la dona, modificar el paper tradicional tant de l'home com de la dona en la societat i en la família.

Año del documento:
Sense determinar

Convenció per aconseguir la plena igualtat entre l'home i la dona, modificar el paper tradicional tant de l'home com de la dona en la societat i en la família. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

Guia bàsica sobre l'assetjament escolar i la violència entre iguals, on es defineixen els conceptes clau, les diferents tipologies i els protagonistes del fenomen i es donen pautes per a la intervenció, entre altres coses.

Año del documento:
Sense determinar

Guia bàsica publicada el 2005 on es donen algunes definicions i consells per treballar el bullying dins l'aula amb alumnes de secundària.

Año del documento:
Sense determinar

La guia neix com a instrument de consulta, eminentment pràctica, amb l'objectiu d'oferir recolzament a la feina diària de les famílies, amb l'ànim d'ajudar-les a cuidar millor als seus familiars i cuidar-se a ells mateixos.

Año del documento:
Sense determinar

Informe elaborat per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona per encàrrec de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. L’informe fa una radiografia sobre la infància i adolescència de la ciutat, una primera aproximació en xifres, a partir de les dades actuals disponibles en aquell moment. Es tracta del primer document que s’elabora en el marc de l’Observatori 0-17 BCN.

Año del documento:
2017

L’informe "Dades clau d’infància i adolescència a Barcelona 2018" s'elabora amb les últimes dades disponibles a nivell de ciutat i a partir d’un sistema integral d’indicadors d’infància i adolescència, elaborat de manera col·laborativa amb diversos serveis i institucions públiques en el marc del nou Observatori 0-17 BCN. L’objectiu és optimitzar dades d’enquestes i de registres ja existents, i posar-les a disposició per tal que puguin orientar millor les polítiques públiques que afecten la infància i l’adolescència. 

Año del documento:
2019

Declaració llegida en l'Acte de commemoració del dia internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, el dia 31 de maig, i en la sessió plenària del dia 6 de juny de 2012.

Año del documento:
Sense determinar

El 17 de maig de 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals. Per això es va adoptar aquest dia com a data emblemàtica per a recordar que cal donar resposta a tota situació d'hostilitat, violència i discriminació vers les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.

Año del documento:
Sense determinar

Declaració institucional per al reconeixement del Poble Gitano i del seu genocidi durant la Segona Guerra Mundial.

Año del documento:
Sense determinar

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats.

Año del documento:
Sense determinar

La Declaració Universal de Drets Humans és l'ideal comú a assolir per a tots els pobles i nacions amb el fi que cada persona i cada institució, inspirant-se constantment en aquesta Declaració, promoguin el respecte a aquests drets i llibertats. Aquesta és la versió de lectura fàcil.

Año del documento:
Sense determinar

Signatura de la resolució per a la creació de l'Agència pels Drets i la No Discriminació

Año del documento:
Sense determinar

Fitxa del grup de recerca del Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Año del documento:
2019
Año del documento:
2016

Cuidar a casa a una persona malalta o a una persona major en situació de dependència, no és fàcil. D'una o una altra manera canvia la vida a totes les persones que s'ocupen de les seves cures. Document en castellà.

Año del documento:
Sense determinar

Tus derechos energéticos están garantizados por la Ley 24/2015. Si tienes dificultades económicas y laborales para hacer frente a las facturas de electricidad, agua y gas, o no puedes mantener una temperatura adecuada en tu casa durante invierno o verano, dirígete al punto de asesoramiento energético de tu distrito. Ofrecen la atención necesaria para que puedas ejercer tus derechos energéticos.

Año del documento:
2017

Documento de derechos y libertades de las personas mayores con especial atención a las personas mayores con dependencia.

Año del documento:
2019

En aquest document es presenta un resum sintètic de les anàlisis realitzades a partir de dades de les rendes procedents de registres administratius. S’ha posat el focus en les diferències entre les llars, el gènere, i entre els grans barris a la ciutat. Les anàlisis realitzades combinen un seguit d’indicadors de renda, incloent les rendes de les llars, els ingressos equivalents, les rendes dels individus, i els components de les rendes. L’objectiu de les anàlisis realitzades recau tant en entendre les diferències i desigualtats entre els homes i dones i les dones de característiques diferents.

Año del documento:
2018

L’estudi analitza els efectes de la crisis econòmica i financera del 2008 a partir de l'anàlisi detallada dels principals indicadors relacionats amb la cohesió social.

Año del documento:
2013

Páginas

Ayuntamiento de BarcelonaÁrea de Derechos SocialesContactaAviso legal Accessibilidad